ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ผลงาน

                                              

                                              

                                      

      

       

                                       

   ได้รับรางวัล จากกรมประชาสัมพันธ์  และคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพใช้ภาษาไทย

                          ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

                          ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นทางสื่อวิทยุโทรทัศน์

                                           ประจำปี  ๒๕๔๘

.......................................................................................................................

     

                               

                                 

              สื่อมวลชนคาลทอลิกประเทศไทย

         มอบถวายรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี ๒๕๔๑

                                 ให้

                       "คติธรรมนำชีวิต"

                       ดำเนินรายการโดย

                      พระพิพิธรรมสุนทร 

             (ปัจจุบันพระราชาคณะชั้น ราช ที่  พระราชวิจิตรปฏิภาณ)

     ............................................ ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.02-222-6935,085 144 2244