ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ขอโทษด้วยความสมัครใจ


ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม


******

 

         ถ้าคุณเกิดเป็นลูกฝรั่ง พ่อแม่และสังคมก็จะสอนลูก ๆ  ว่า เมื่อทำผิดต้องรีบสำนึกรู้ตัวว่าผิด แล้วต้องกล่าวต่อผู้ที่ตนเองล่วงเกิน .."ข้าพเจ้ามีความเสียใจ   ที่ได้ทำผิดต่อคุณในสิ่งนี้" เมื่อผู้ทำผิดพูดดังนี้แล้ว ต้องพูดต่อไปว่า  " กรุณายกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด"...


       ฝ่ายที่ได้ฟังคำสำนึกผิดก็จะตอบด้วยเมตตาและความสุภาพว่า .."อย่าไปใส่ใจเลย หรือ อย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย..และทั้งสองฝ่ายก็จะจับมือกัน  ถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะกอดกัน เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก ดี สามัคคีกัน  ฝรั่งที่เขาสอนกันอย่างนี้เพราะเห็นโทษและภัยอันเกิดจากความผิดพลาด กระทบกระทั่ง  วิวาทบาดหมาง  อันจะเป็นผลให้เกิดการอาฆาต  พยาบาท ทำร้าย จองล้างจองผลาญกัน  จึงเห็นว่าน้อยครั้งที่ฝรั่งจะชกต่อยกัน  ดักยิงดักฒฆ่ากัน  หรือหาทางทำลายกัน  ฝรั่งถือว่า.."ใครขอโทษก่อนคนนั้นเป็นผู้มีเกียรติ  เป็นผู้ที่ควรคบหาสมาคมเพราะจะไม่เป็นผู้นำภัยสู่การคบกัน และผู้ที่ให้อภัยด้วยคำดั่งกล่าวข้างต้น  ก็ย่อมได้รับการนับถือ  เคารพบูชา"...


      คนไทยเรามีอะไรมากมายที่อวดดื้อถือดี  มีทิฎฐิอติมานะ  สังคมไทยส่งเสริมยศศักดิ์  มีข้าทาสบริวาร  เมื่อการล่วงเกินกัน ทำผิดต่อกันและกัน จึงไม่มีทั้งคำขอโทษและการให้อภัย  เพราะคนไทยเห็นว่า .. "การขอโทษเป็นการเสียเกียรติ  และการให้อภัยเป็นการขาดทุนที่ถูกล่วงเกิน" ..คนไทยจึงมีความคิดว่า ..."ต้องเอาคืน"  กอปรกับคนไทยเรามีบริวาร  ลิ้วล้อ  พวกประจบสอพลอมาก  ทั้งยุยุงส่งเสริม  ยุแยงตะแคงแหย่  ยุให้รำตำให้รั่ว   บางทีคนที่ทำผิดคิดจะขอโทษ  ก็มีพวกยุยื้อให้ว่าไม่ต้องขอโทษ  เป็นอะไรเป็นกัน  บางทีคนที่ถูกล่วงเกินจะให้อภัย  ก็มีพวกยุยงว่าอย่ายอม  ความไม่สามัคคีจึงมีในคนไทย  นับแต่ระดับบุคคล  หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  จนถึงระดับชาติ


      พระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นสังคมที่ ... ระวังความพลาดพลั้ง  สำนึกรู้ในความพลาดพลั้ง  ขอขมา  ให้อภัย ... ยกตัวอย่างเช่น  ทุกวันเข้าพรรษา  พระสงฆ์แห่งวัดนั้น ๆ  จะต้องตระเตรียมเครื่องขอขมาพระเถระ   แล้วจัดทำพิธีขอขมา  อโหสิกรรม   โดยพระที่มีพรรษา (อายุ) น้อย ประคองเครื่องขอขมาด้วยมือทั้งสองข้าง  แล้วกล่าวว่า... " ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านนานัปการ  ขอท่านโปรดยกโทษแก่ข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่าน  กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินด้วย กาย วาจา ใจ ขอท่านได้โปรดยกโทษแก่ข้าพเจ้า ....เมื่อพระเถระได้เห็นกิริยา คำพูด  เครื่องสักการะ  ก็กล่าวคำว่า... " ข้าพเจ้าได้รับการขอขมาจากท่านแล้ว   ก็ขอยกโทษนั้น "   พระผู้มีพรรษา (อายุ) น้อยกว่าก็ก้มลงกราบ  จากนั้นมาก็อยู่ด้วยความสามัคคีธรรม  มีความสุข   สงเคราะห์เกื้อกูลต่อกันและกัน   ครั้นเมื่อขอขมาในวัดเสร็จแล้ว   ก็นิยมใช้เวลา  7 วันแรกของการเข้าพรรษา   ไปขอขมา    หรือที่ภาษาพระเรียกว่า  "ทำวัตร"  ไปยังวัดต่าง ๆ  ที่มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่   ระดับเจ้าคณะชั้นปกครอง   การขอขมาจึงเป็น " อโหสิกรรม"   หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพิธี  "  ตัดกรรม "


    การที่คนเราเกิดมาจะทำมาหากินด้วยความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร  การทำมาหากินก็ฝืดเคืองยากแค้น ยากเข็ญอยู่แล้ว  ถ้าเกิดมีการวิวาทบาดหมาง  มีศัตรูหลายระดับจะทำมาหากินอย่างไร การทะเลาะกัน การเป็นศัตรูกันมิใช่เป็นผลเสียเฉพาะตนเท่านั้น  ถ้าคนทะเลาะกันแบ่งเป็นสองฝ่าย  พระที่เคยสามัคคีกันแตกเป็นสองฝ่าย  เด็กก็แตกเป็นสองฝ่าย  สัตว์ก็แตกเป็นสองฝ่าย  ผีก็แตกเป็นสองฝ่าย  เทวดาก็แตกเป็นสองฝ่าย  เรียกว่าพวกใครพวกมัน  จากนั้นก็จ้องจับผิดคิดล้างแค้นกัน  ทำแต่เรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวัน  ศิริมงคลความเจริญความสุขก็หดหายไปจากตัวเองและสังคม   โบราณพูดเสมอว่า... "ที่ไหนทะเลาะกันที่นั่นห่าลง  คือเรียกฝ่ายตรงกันข้ามว่า  ไอ้ห่า  อีห่า"  แล้วจะทะเลาะกันเพื่ออะไร ?


     แน่นอนละ  ไม่มีใครที่จะไม่กระทบกัน  แต่ใครจะทำเสียงกระทบนั้นให้เป็นเสียงเพลง หรือเสียงแห่งความแตกสลาย  เรื่องเสียดสีก็เช่นเดียวกัน  ใครจะทำสิ่งที่เสียดสีกันให้เป็นเสียงเพลงหรือเสียงร้องไห้แบบพะอืดพะอม  นั่นย่อมขึ้นอยู่กับศิลปในการครองตน  ครองคน  ครองงาน


    การทะเลาะจะไม่จบลงอย่างแน่นอน  ถ้าไม่มีการขอขมา  ไม่มีการให้อภัย   ไม่หยุดการยุยงและยื้อยุด ฝ่ายหนึ่งไม่ขอขมา  ฝ่ายหนึ่งถือโทษไม่ให้อภัย   ผลคิอความหายนะอันยืดยาว,   ฝ่ายหนึ่งไม่ขอขมา แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ถือโทษยินดียืนหยัดในการให้อภัย  ฝ่ายแรกย่อยยับฝ่ายหลังเจริญ, ฝ่ายหนึ่งขอขมา  อีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้อภัย  ผลคือฝ่ายแรกเจริญ  ฝ่ายหลังหายนะ, ฝ่ายหนึ่งขอขมาและอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัย  ผลคือเจริญทั้งสองฝ่าย,  แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่มีการขอขมาและไม่มีการให้อภัย  อีกทั้งยังมีการยุยงและยื้อยุด  หายนะในวงกว้าง,  หรือฝ่ายหนึ่งไม่ขอมขาฝ่ายหนึ่งให้อภัย  แต่บริวารไม่ยินยอมเป็นการบีบบังคับผู้ให้อภัย


     การที่จะบังคับด้วยกำลังให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมขอขมาโดยที่เขาไม่ยินยอม   ถึงจับหัวกดลงกับพื้นก็ไม่จัดว่าเป็นการขอขมา   เพราะเมื่อเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราอาจจะเห็นลายลายกองอยู่ตรงนั้นก็ได้  เห็นได้จากหนังฝรั่งหนังจีนหนังไทย   การขอขมาและการให้อภัยจึงต้องเกิดจากใจเท่านั้น  เกิดโดยที่... "ผู้น้อยสำนึกผิดคลานเข้าไปหา  ผู้ใหญ่เมตตาอโหสิกรรม "  นี่คือ...วิธีการ...ตัดกรรม  และเมื่องเรื่องจบแล้วต้องไม่นำไปพูดและวิจารณ์ลับหลัง.


                               พระราชวิจิตรปฏิภาณ  (เจ้าคุณพิพิธ)


 


 

ที่มา: ศาลาเผยแผ่วัดสุทัศน์ฯบทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244