ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
หักพร้าด้วยเข่า article
บทความธรรมมะ
หักพร้าด้วยเข่าพระราชวิจิตรปฏิภาณ / หักพร้าด้วยเข่า - 15/12/2549


พระราชวิจิตรปฏิภาณ / หักพร้าด้วยเข่า

โบราณวอน สอนใจ เอาไว้ว่า
ถ้า “หักพร้า ด้วยเข่า” ต้องเศร้าจิต
ทำอะไร ถ้าร้อนรน ผลสัมฤทธิ์
เข่าและมือ เลือดเปื้อนติด พิษศาตรา
ทำอะไร ค่อยไตร่ตรอง มองเหตุผล
และมองคน หน้า-หลัง ทั้งซ้าย-ขวา
ถึงเราเก่ง อย่าตะเบ็ง เร่งเวลา
รอศรัทธา สามัคคี ย่อมมีชัย

การรณรงค์เพื่อให้คนละเลิกอบายมุข 5 ประการ คือ เหล้า บุหรี่ การพนัน เพศสัมพันธ์ เที่ยวสถานเริงรมย์ ที่เห็นกระทำกันอยู่ในขณะนี้มี 2 วิธีคือ หักพร้าด้วยเข่า เอาดีเฉพาะหน้า

หักพร้าด้วยเข่า ย่อมมีเหตุอย่างน้อย 3 ประการ คือ มีความรู้ดี มีความหวังดี มีอำนาจ ทั้ง 3 ประการ นี้เป็นที่มาของวิธีการหักพร้าด้วยเข่า แต่ลองคิดง่ายๆ ในความเป็นจริงว่า คนที่ติดสุราอย่างรุนแรง ถ้าเลิกแบบ “หักดิบ” ผลของมันก็คือ “ลงแดง” พฤติกรรมของคนลงแดงคือ กระหาย เจ็บปวด ฉุนเฉียว บ้าคลั่ง วิธีการคือต้องผ่อนการดื่มลงวันละเล็กน้อย จนถึงไม่ดื่ม การเลิกเสพยาก็เช่นเดียวกัน มิใช่จับผู้เสพได้แล้วก็ขังเลย ตัดขาดเลย ต้องมีกฎหมายเอื้อต่อเจ้าหน้าที่ให้มีการให้ยาในลักษณะ “เสพบำบัด” ทั้งนี้ ต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องมีตำรวจเฉพาะทาง หรือ เจ้าหน้าที่เรือนจำเฉพาะทางไว้ด้วย การหักพร้าด้วยเข่าแบบ “หักดิบ” ย่อมไม่เป็นผลดีในกรณีทั้งปวง

เอาดีเฉพาะหน้า การรณรงค์แบบเอาดีเฉพาะหน้า ย่อมไม่รอดพ้นจากสายตาและการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม ซึ่งกอปรด้วยผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มากมาย อีกทั้งพฤติกรรมของนักรณรงค์แบบนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในหลายๆ เรื่อง การให้ความร่วมมือจึงไม่เกิดขึ้น ควรดูแบบอย่างท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ท่านไม่ทำแบบเอาดีเฉพาะหน้า แต่ทำเรื่อง “เอดส์” แบบครบวงจร คือ ดูแลรักษา ให้ความรู้ความเข้าใจ ท่านทำอย่างเด็ดเดี่ยว เดียวดาย ถึงแม้ทางการจะไม่ช่วยมากนัก แต่ก็ได้รับการสรรเสริญและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและสื่อ

การที่พระหรือใครๆ ก็ตามจะรณรงค์เรื่องอบายมุขนั้น จึงไม่ควรที่จะหักพร้าด้วยเข่า อบายมุขเป็นพร้า (มีด) เล่มเบ้อเร่อ คนหักมือเล็กเข่าลีบ มีแต่จะบาดมือบาดเข่า จึงเห็นเลือดของผู้หวังดี แต่ขาดการใคร่ครวญคำนวณแรง ผลที่สุดก็ต้องมานั่งรักษาบาดแผลด้วย

การรณรงค์อบายมุข 5 ประการดังกล่าวข้างต้น จึงควรศึกษากระบวนการอย่างน้อย 5 ประการ คือ ศรัทธา ปัญญา รักษาสุขภาพ ทราบความเสียหาย ออกกฎหมายลงโทษ

ศรัทธา ผู้ที่จะทำการรณรงค์ หรือ ห้ามปราม ต้องคำนวณตัวเองว่าสังคมมีศรัทธาในตัวเราระดับไหน คือต้องมีอัตัญญูตา รู้ประมาณตัวเองก่อน อีกทั้งรู้ ปุคคโลปรปรัญญูตา คือ รู้ว่าสังคมยอมรับเราในระดับไหน คือ รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง หรือถ้าเรามีหน้าที่ๆ จะต้องทำ แต่สังคมไม่ศรัทธา ก็หาบุคคลที่สังคมรักและศรัทธาออกมารณรงค์

ปัญญา การให้ความรู้ให้มองเห็นบาปบุญคุณโทษนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังเสียแต่ยังเยาว์

รักษาสุขภาพ ให้คนรักษาสุขภาพด้วยความรักพ่อแม่ที่สู้อุตส่าห์เลี้ยงดูมาด้วยความรัก ทะนุถนอม อีกทั้งต้องมีกฎหมายกำกับในการรักษาพยาบาลผู้ที่เสพเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อย่าให้ความสำคัญต่อชีวิตของคนพวกนี้มากนัก เพราะเขาใช้ภาษีของคนดีโดยเปล่าประโยชน์

ทราบความเสียหาย ต้องพร่ำสอน เพียรสอน ให้รู้ผลความเสียหายของอบายมุข ลองเปิดหนังสือ “นวโกวาท” ดูก็จะเห็นโทษของอบายมุข แต่ต้องให้พระและคนที่สังคมศรัทธาเป็นผู้สอน จะสอนโดยหนังสือหรือบรรยาย เทศน์ หรือ รณรงค์สั้นๆ คำสอนทุกอย่างนั้นดีทั้งหมด เพียงแต่ว่า “ออกจากปากใคร” เท่านั้น

ออกกฎหมายลงโทษ ขั้นตอนต่อมาคือออกกฎหมายลงโทษ เมื่อผู้เสพนั้นกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น และต้องลงโทษให้คุ้มกันกับเจตนาและความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ขับรถเมาสุรา ชนรถคันอื่น มีคนตาย 3 คน เมื่อผู้ขับกระทำการดังนี้ ต้องชดใช้ทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย ส่วนชีวิตนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาส ถ้าทรัพย์สินส่วนรวมเสียหายต้องปรับเงินเพื่อชดใช้ภาษีที่นำมาสร้างสาธารณประโยชน์ ถ้าเป็นรถรับจ้างต้องมีกฎหมายปรับต่อผู้ว่าจ้าง ฯลฯ

ลองดูวิธีทั้ง 5 ประการนี้ ก็จะเห็นว่าการที่พวกเราผู้รักชีวิต ทรัพย์สิน สังคม ประเทศชาตินั้น พอมีทางที่จะทำงานรณรงค์อย่างได้ผล คือได้ใจคนเข้าเป็นแนวร่วม ถ้าทำแบบหักพร้าด้วยเข่า จะเกิดแนวต้านและการทำประชดขึ้นในสังคมทันที

ทำอะไร อย่าท้อ ทำต่อเนื่อง
เมื่อจับเรื่อง ใดใด อย่าไปปล่อย
อย่าแชเชือน เอื้อนอิด ตะบิดตะบอย
ผลที่พลอย ได้รับ กลับมาคุ้ม

ที่มา: ศาลาเผยแผ่บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244