ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน


 


 


 


ธรรมะปฏิสันถาร / พระราชวิจิตรปฏิภาณ - 22/12/2549


ธรรมะปฏิสันถาร / พระราชวิจิตรปฏิภาณ
++
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน

คำของใคร ไม่เลิศล้ำ เท่าคำพ่อ
ตรัสเพื่อก่อ ประโยชน์สุข ทุกสถาน
พ่อทรงไว้ ซึ่งวิชา ปัญญาญาณ
ทุกโองการ อมตะ วจนา

“คำของพ่อ” คือ พระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน หรือ ตรัสไว้ในสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องที่ควรอ่าน ควรศึกษานำมาวิจัย ปรับใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตและงานของแต่ละคน

คนเรานี้เกิดมาเป็นวัน ดู ฟัง อ่าน อะไรๆ ตั้งมากมาย มีทั้งที่เป็นประโยชน์ มีทั้งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ระยะสั้น เป็นประโยชน์ถาวร แต่ที่จะซื้อหนังสือพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส มาอ่าน วิจัย ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและงานของตนเองนั้นมีน้อยคนนัก มีหนังสือวิชาการตำนานฝรั่งมากมายที่ขายกันในตลาดหนังสือที่คนนิยมซื้อกัน แล้วก็พากันนำทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้กับชีวิต แต่ถ้าหันไปมองคนเขียนก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กทำรายงานคัดลอกส่งครู คัดลอกด้วยความปอกลอก ที่มาของคำพูดคำสอนหรือวิชาการที่ซื้อมานั้น แท้จริงผู้นั้นก็ประสบความสำเร็จเพียงระดับย่อยอีกทั้งไม่ยืนยง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไว้ซึ่งความรู้ทุกศาสตร์ ดูได้จากปริญญาบัตรที่ทูลเกล้าฯ ถวายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่คนไทยไม่ค่อยใส่ใจใครศึกษา

วันหนึ่งครูโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีอันดับ 1 หรือ 1 ใน 10 อันดับของโรงเรียนสตรีทั้งประเทศ ได้แจ้งว่าท่านผู้อำนวยการจะขออนุญาตจัดห้องๆ หนึ่ง ให้เป็นห้องเก็บผลงานหนังสือ บทความ คำบรรยาย ทั้งแผ่นบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จึงได้บอกว่า...อย่าเลย อาตมาเองยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จทุกด้าน เวลาอีกยาวไกลนัก ยังไม่ตายยังไม่อมตะ อย่าไปหลงและตะกละความเป็นบุคคลสำคัญ...จึงไม่อนุญาต

เมื่อไม่อนุญาตแล้ว จึงขอให้ความคิดเพื่อไปเรียนปรึกษากับท่านผู้อำนวยการว่า...เอาอย่างนี้ดีไหม ขอให้จัดทำห้องขึ้นห้องหนึ่ง ให้ชื่อว่า “ปริญญาพระมหากษัตริย์” โดยแนวคิดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาจากสถาบันใด ขอหนังสือไปยังสถาบันนั้นๆ แล้วจัดแยกปริญญา เพราะเมื่อสถาบันใดทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ต้องมีการจัดพิมพ์พระอัจฉริยภาพอย่างละเอียด และโดยกระบวนการทางวิชาการที่มีทั้งภาพและผลงานของพระองค์ท่านถ้าอย่างนี้นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องแท้จริง และขอให้นำสู่การบูรณาการในวิชาที่สอน...ก็ยังไม่ได้ตามเรื่องว่าไปถึงไหนแล้ว โรงเรียนใดหรือสถาบันใดจะเริ่มโดยชื่อนี้ก็เริ่มได้เลย อย่าปล่อยให้เด็กไทยเรียนอย่างไร้ทิศทาง ก็ไม่อยากว่าใคร แต่ก็ขอพูดสักนิดว่า...ถ้าครูอาจารย์ไร้แนวคิด พวกลูกศิษย์ก็ไร้ทิศทาง...

ลองมาดูคำของพ่อที่จะก่อให้เกิด...ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน จากบทคัดพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ความตอนหนึ่งว่า...

“
การทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงมิได้เลย”

น้อมรับพระบรมราโชวาทปฏิบัติอย่างเชื่อมั่นทันที และเมื่อนำมาสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติ ซึ่งต้องเข้าใจว่าไม่ต้องไปอธิบายเสริมเพิ่มว่าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ เพราะสมบูรณ์ในพระราชดำรัสอยู่แล้ว

แต่หากเมื่อจะต้องมีรายละเอียดที่ใช้เฉพาะตน อาตมาจึงได้กำหนดกรอบการทำงานจากพระราชดำรัสนั้น ใช้กับตนเอง เช่น...

ทำงานไปด้วยใจอาสา
รับงานมารู้จักปรุงแต่ง
รู้จักแบ่งและส่งตรงคนตรงเวลา
เกิดปัญหาอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบ
หาคำตอบในความสำเร็จและความผิดพลาด
เพิ่มความฉลาดด้วยการอ่านและการศึกษา
หมั่นสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ
หัดวิเคราะห์ผลงานของผู้ประสบความสำเร็จ
ให้บำเหน็จแก่ผู้มีผลงานดี
แนะวิธีแก่ผู้อ่อนวิชา
สร้างศรัทธาด้วยความซื่อ
มั่นดำรงในความยุติธรรม

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐบทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244