ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
รายชื่อ CD ธรรมะยอดนิยม article

รหัส cd

ชื่อเรื่อง

จำนวนแผ่น

186

หน้าเนื้อ  ใจเสือ

1

189

อัมพปาลีภิกษุณี

1

191

พระสึกทำไม

1

192

คนที่ควรยกย่อง   หลวงพ่อเจ้าอาวาสเทศน์

1

193

การไม่จองเวร  หลวงพ่อเจ้าอาวาสเทศน์

1

196

ชายหน่ายหนี

1

197

วิธีปลูกฝังคุณธรรม

2

198

บันได 8  ขั้น

2

199

พระมาลัย

2

200

ลอยแพ  (คู่กับพระครูวินัยธรมาณพ)

1

202

ได้ดีไม่ลืมคุณ

1

203

วัยรุ่นสุขสันต์

1

204

สลัดรัก  (คู่กับ  พระครูวินัยธรมาณพ  )

2

205

คนจริงใจ   (คู่กับ พระมหาประสิทธิ์)

2

209

หลบทางตันหันสู่ทางเตียน  (คู่กับ พระมหาณรงค์ชัย)

2

211

ปากโป้ง

1

213

เทียบฟ้ามหาสมุทร   มาลัยไหว้แม่

1

217

ใกล้นักไหม้ ไกลนักมืด   (คู่กับ พระมหาทรรศน์)

2

218

อัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้า

1

219

เหตูผูกโกรธผู้งอกงาม

1

220

ทุ่มเทใจให้เยาวชน

1

221

แว่นแก้ว

1

223

ไม่น่าหรือไม่แน่

1

224

ตำนานมนุษย์   เทศน์คู่กับ  พระครูวินัยธรมาณพ

2

 

228

มหัศจรรย์ของกรรม

1

229

คนใบไม้เหลือง

2

226

อยู่อย่างมีความหมาย

2

228

มหัศจรรย์ของกรรม

1

230

โลกาภิวัฒน์

1

232

ผู้หญิง

1

233

ลืมมนต์

1

234

ภัยภายใน-ภัยภายนอก

1

235

ทำตนให้เป็นคนมีคุณค่า

1

237

วินัยวัยรุ่น

2

239

3  ผ. ต่อ 1  วัน

1

240

เกาะชายผ้าเหลือง    เทศน์ คู่  พระครูวินัยธรมาณพ

2

244

5  ตัว

2

245

อย่าดื้อ

1

246

นารีพิฆาต   เทศน์คู่  พระมหาคม  อุชุคฺคโม

2

247

แม่สั่งไว้

1

248

ติด-ตัด-ต้าน

1

250

สัมพันธภาพถาวร

1

251

ยอดทรัพย์- ยอดสุข

1

252

แหล่พร  พระพิพิธธรรมสุนทร  (เจ้าคุณพิพิธ)

2

253

ฟังเทศน์แล้วได้อะไร   (คู่กับ พระมหาประสิทธิ์)

2

254

อย่าฝืนใจ

1

255

อยู่อย่างสันโดษ    (คู่กับพระมหาสมศักดิ์)

1

256

อยู่เพื่ออะไร

2

257

ทำอะไรในหนึ่งวัน  (คู่กับพระมหาจ่าง  สจฺจวาที)

1

258

คุณธรรมของสุนัข   (คู่กับพระมหาประสิทธิ์)

2

259

คนต้นแบบ   ( คู่กับพระพยอม  กัลยาโณ )

1

260

แปลงพุทธกิจ    คู่กับพระมหาทรรศน์

2

261

สุนัขกับหมา

1

 

263

รำพึงถึงตัว   (คู่กับพระมหาประสิทธิ์)

1

264

พัฒนาคุณภาพ

2

265

เป็นครูที่ดีได้อย่างไร

2

266

กำไรที่ได้จากศพ (เทศน์คู่ พระมหานิรุตติ์ วัดพระศรีมหาธาตุ)

1

267

คาถาชินบัญชร

1

269

สอนลูกให้เป็นคน

1

271

ธรรมนูญชีวิต

2

272

คนดี-ความดี-ที่อยู่ดี

1

273

พึ่งตนเอง

1

274

ของเล่นของพระ

2

275

อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

2

276

เอาผัวฉันคืนมา

2

277

รวยไม่รู้ตัว

1

280

ตายแล้วไปไหน

1

281

ฉุดพ่อจากนรก

1

282

ซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนไทย

1

283

9  ข้อ  9  ขั้น

1

286

13  ปัญหาชีวิต

3

288

ทำบุญให้คนเป็น

1

289

บวชเณรให้แม่     (คู่กับพระมหาประสิทธิ์)

2

290

หัวอกแม่

1

292

ปรัชญาสอนลูก  (เทศน์  3  ธรรมาสน์)

1

293

ธรรมะกับชีวิต

1

295

พลิกจิตฝังจิต

1

296

หญิงแท้และแม่คุณภาพ

2

297

ทำตนให้เป็นคนมีบุญ

1

298

แม่

2

301

ชาวพุทธแท้

1

302

อำนาจสมาธิ

1

 

304

ครอบครัวมีสุข

2

305

ผู้หญิงในอุดมคติ

1

306

เป็นพระที่ไหน

1

307

เสน่หายาใจ    กับ  พระราชธรรมวาที  วัดประยูรฯ กรุงเทพ ฯ

2

316

ผู้หลัก  ผู้ใหญ่

1

317

ตายแล้วฟื้น

1

318

กลโกง  กลกรรม

1

319

วิกฤติของเขาเป็นโอกาสของเรา

1

320

ฝ่ายค้าน

1

321

หัวอกสมภาร

2

322

สู่ความสำเร็จ

2

323

บุญมีดีเอง

2

324

ธรรมจริยากถา

1

325

น้ำตาพ่อ  (พระเวสสันดร)

1

326

ตัวอย่างเทศน์งานศพ

1

327

สอนน้องให้เป็นนักเทศน์

3

331

ผ้าขี้ริ้วดีกว่า

1

332

ดีติดตัว ชั่วติดตาม

1

333

อย่า

1

334

อุบาสิกาตัวอย่าง

1

335

ตื่น

1

336

กระทงหลงทาง

1

338

เมียดีสามีเลว

1

339

เทวธรรม

1

340

เพราะรัก

1

341

พ่อของแผ่นดิน

1

342

เปรตขอบุญ

1

345

ยิ้มสู้

1

 

346

พลังจิตพิชิตกิเลส

1

347

สามัคคีธรรม

1

349

เป็นพระเป็นคน

2

351

สัมพันธ์ภิณฑ์พัง

1

352

หลักใจ หลักชัย

1

353

ทำบุญถึงเปรต

1

354

เสกคุณเข้าตัว

1

355

แสบไส้นักศึกษา

1

356

แด่ผู้นำ

1

357

พระไม่แพ้

1

358

เจ็ดคำ

1

361

ถอดหน้ากาก

1

362

โรคหัวเน่า

1

363

เงยหน้าอายฟ้า ก้มหน้าอายดิน

1

364

อย่างนี้ไปรอด

1

365

ซื้อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

1

367

ปลูกฝังคุณธรรม พิทักษ์สังคม

1

368

สูตรสู่ความสำเร็จ

1

369

พรพระราชทาน

1

370

รักโลก ละโลภ

1

371

โอกาสทอง

2

372

แม่กระชั่งก้นรั่ว

2

373

กว่าจะเป็นพุทธเจ้า

2

374

อย่าวิเศษ

2

375

ร้อนแรงกรรม

1

376

ความเจริญในพระสัทธรรม (ไม่จองเวร)

1

377

นิยายชีวิต

1

378

เตือนภัย ใช้รถใช้ถนน

1

379

บริหารชีวิต  พิชิตสุข

1

380

ร่มเย็นเป็นสุข

1

381

เรื่องผัว ๆ  เมีย ๆ

1

382

พระช่วยไว้ทัน

1

383

เหตุแตกสามัคคี

1

384

ผู้เสียสละ

1

385

หน้าที่ก่อนตาย

1

388

สู้ชีวิต  พิชิตชัย

1

389

บุญบริบาล

1

390

จิตสร้างสรรค์หรือทำลาย

1

392

จริงใจหรือเปล่า

1

393

โถ...คนอย่างเรา

1

394

เลือกบุญไปเกิด

1

395

สะกดวิญญาณ

1

396

เป็นพระเป็นคน

1

397

บุญทำกรรมแต่ง

2

399

แดนยมบาล วิมานเมฆ

3

400

เป็นผู้ดีได้อย่างไร

2

401

โรคนักบริหาร

2

404

ทาน ศีล ภาวนา

2

408

ทำตนให้เป็นคนมีคุณค่า

1

410

เป็นครูที่ดี

1

411

จิตสำนึกชาวพุทธ

2

412

เข้าวัดเพื่ออะไร

1

413

ตัดรากกิเลส

2

414

พระออกกรรม

2

415

หน้าที่พระ

2

416

พระพูดกับพระ

2

417

ตัว

2

418

วิธีอุปมาสาธก

2

419

สู่เส้นทางเกียรติยศ

1

420

เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

1

421

ผู้หญิงจอมยุ่ง

1

422

ด่าแหลก

1

423

วันเข้าพรรษา ๔๗

2

424

เป็นอยู่ยาก  เป็นใหญ่แย่

1

425

บริหารตน

2

426

อย่าหลงเงา

2

427

มากทางเลือก ไม่สู้เลือกทางเดียว

1

428

พุทธานุภาพ

1

429

บริหารชีวิตพิชิตสุข

1

430

ปั้นอนาคต

2

431

วิถีแห่งบุญ

2

432

เวียนออก  (กับ  พระมหาจ่าง)

2

433

กัณฑ์ สักกบรรพ

1

434

หูร้อน หูเย็น

1

435

อย่าข่มเขาโคกินหญ้า

1

436

พลั้งอย่าพลาด

2

437

สาระในการศพ

1

438

พ่อแม่แท้คืออรหันต์

1

439

เด็กเลว

1

442

สวัสดีปีไก่ ๒๕๔๘

1

444

ทำเหมือนไก่    เทศน์คู่  พระมหาประสิทธิ์

2

445

อยู่ด้วยความกลัว

1

447

เด็กดีปีระกา ๒๕๔๘

1

448

ผู้ใหญ่ กับ เด็กดี

1

449

ดูเด็ก

1

450

พนักงานดี

1

451

ฝ่ามหาวิปโยค

1

452

มหาชาติประยุกต์  กับ  พระราชธรรมวาที 

2

453

โชคชัย โชคดี   กับ พระราชธรรมวาที  วัดประยูร ฯ กทม.

2

454

ทอดกฐิน   กับ  พระครูวินัยธรมาณพ 

2

455

เลี้ยงลูกวัยเรียน

2

458

เลือกตั้งอย่างชาญฉลาด

1

460

สอนตัวเองเสียก่อน

1

462

วันมาฆบูชา

1

463

คุณธรรมดูที่คำพูด

3

464

หลวงตาถวายฎีกา

1

465

ผู้หญิ๊ง ผู้หญิง

1

468

เรือนจำ  เรือนใจ

1

469

เพื่อนแท้ เพื่อนทุกข์

1

470

มุ่งหน้าฝ่าวิกฤติ

1

471

เพื่อนทุกข์ เพื่อนแท้

1

472

ยิ้มนิดพิชิตสุข

1

473

ทำอะไรให้เป็นสาระ

1

475

สร้างชื่อด้วยมือเรา

1

476

อย่าเป็นวัวลืมตีน

1

477

กัณฑ์ทานกัณฑ์    กับ  พระราชธรรมวาที

2

478

กัณฑ์นครกัณฑ์   กับ  พระครูวินัยธรมาณพ 

2

479

คนตายต้องการอะไร

1

480

บวชพระละกิเลส

1

482

ยอดมนุษย์คือพระพุทธเจ้า

1

483

กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า  และสัจจะ

1

484

โอ้...ลูกรัก

2

485

วิชาเทศน์วิชาทูต

2

486

พอทีนะคุณ

1

488

คนน่ารัก         วิหารหลวง

1

491

ทำไมไม่แต่งงาน

1

492

  ย่างก้าว

1

493

ฝึกตนให้คนบูชา

1

494

บุญทานการกฐิน

1

495

แต่งงาน กับการทอดกฐิน

1

496

กรรมแก้กรรม

2

497

ไฟกรรม

1

498

อ้างพระบารมี

1

499

อย่าลืมคุณคน

1

500

ยุทธศาสต์ปราศศัตรู

1

501

มองทะลุกาย 

2

502

ยอดเยี่ยม หรือ  ยอดแย่

1

503

ศิษย์รักเรียน /  ครูเพียรสอน

1

504

โชคดีปีจอ  2549

1

505

นรกสำหรับเด็กผู้หญิง

1

506

เมืองไทยค้าขาย

1

507

ทำอะไรแต่พอแรง

1

508

บริหารชุมชน

1

509

สามัคคีคาถา

1

510

อโหสิกรรม

1

511

สามัคคีกัน

1

512

วันมาฆบูชา 2549

1

513

ล้างมลทิน

1

514

พ่อจ๋า  แม่จ๋า

1

515

อมพระมาพูด  ( คู่กับพระมหานิคม)

2

516

ชีวิตลิขิตได้เอง

1

517

อยากตายแบบนี้บ้าง

1

518

ก้าวหน้าในวิธีพุทธ

1

519

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

1

520

พระผู้ทรงเป็นตำนานโลก

1

521

พระผู้ทรงเป็นประดุจดั่ง.....

1

522

อานิสงส์เวียนเทียน

1

523

ราชินีศรีแผ่นดิน

1

524

๑๐ อรหันต์  /  แด่คุณครูด้วยดวงใจ

1

525

บันไดสวรรค์

1

526

มอบสังขาร

2

529

คนไทยใจเต็มร้อย/เป็นอะไรต้องเป็น

1

530

ขอความเป็นธรรมให้ประเทศไทย

1

531

เก่าไป-ใหม่มา  (วันเกษียณอายุ)

1

532

จุดดี จุดเดิม

1

533

อย่าติเรือทั้งโกรน / สภาพระอหรันต์

1

534

โอ้...แม่จ๋า  (แม่ลิง)

1

535

ผู้น้อยเสียใจ  ผู้ใหญ่ลำเอียง

1

536

เรียนอย่างไรให้สนุก

1

537

คำสั่งคนตาย

1

539

เพื่อนรักนักโทษ

2

540

ผู้นำทำอย่างไร

1

541

อินทรีผงาดฟ้า

1

542

มองอย่างผู้รู้จริง

1

543

อยู่อย่างฉันท์พี่น้อง

1

544

สัมมาทิฎฐิพิพัฒน์  (เป็น MP3)

1

545

ทำบุญให้ประเทศไทย

1

สนใจ..ไปที่ศาลาเผยแผ่  ตรงข้ามศาลาโพธิ์   ราคาแผ่นละ  60  บาท   วัดสุทัศน์ฯ     หรือ  ทางธนาณัติ จ่าหน้าซอง พระครูธรรมธรสุภาพ  จิตฺตสุโภ  วัดสุทัศน์  ถ.อุณากรรณ์  เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200

เพิ่มค่าส่ง 50  บาท  โทรสอบถาม 0-2222-6935

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
MP3,CD ธรมมะยอดนิยม

CD-MP3 ธรรมะยอดนิยม article
mp3,cd,vcd,dvd หนังสือธรรมะ ยอดนิยม article
CD,MP3 ธรรมะ พระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ article
รายชื่อ cd ธรรมะ ตอนละ 10 นาที article
รายชื่อCD กะทิธรรมยอดนิยม articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.02-222-6935,085 144 2244