ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

***** 

วันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยสุขใจเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อรู่ว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จกลับจากโรงพยาบาลศิริราช  เพื่อเสด็จกลับไปประทับ     พระตำหนักจิตรลดารโหฐาร   พระราชวังดุสิต   ที่โรงพยาบาลศิริราชอัดแน่นไปด้วยประชาชน  วันนี้โทรทัศน์ถูกเฝ้าหน้าจออย่างใจจดจ่อ   ประชาชนอยากเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อยากรู้พระอาการของพระองค์   แล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึง...

ภาพที่ปรากฏทางโทรทัศน์   ถ่ายทอดสดภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ประทับบนรถพระเก้าอี้ขับเคลื่อน   ฉลองพระองค์สีชมพู   ส่องให้เห็นพระพักตร์สีชมพู   ทรงแย้มพระโอฐ   โบกพระหัตถ์ให้แก่ประชาชนที่เฝ้าพระอาการและส่งเสด็จกลับทั้งโลก (ผ่านโทรทัศน์) เสียงถวายชัยมงคล...ทรงพระเจริญ  ทรงพระเจริญ ๆๆ ...ดังกระหึ่ม...รอยยิ้ม  น้ำตา  ซึ่งปกติจะมาพร้อมกันได้ยาก  กลับปรากฏให้เห็น    และที่ไม่เห็นคือปวงชนชาวไทยที่อยู่ที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ   คนที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์ประนมมือโดยไม่รู้สึกตัว   น้ำตาไหลพรากด้วยความปีติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โบกพระหัตถ์   แย้มพระโอฐ   นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย  

 ข่าวทางโทรทัศน์ทุกช่องที่รายงาน   เป็นข่าวเดียวที่ปวงชนชาวไทยดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เบื่อหน่าย    พระบรมฉายาลักษณ์ที่หนังสือพิมพ์พิมพ์ออกมาในวันรุ่งขึ้นถูกตัดเก็บ   โดยปกติทุกคนจะซื้อหนังสือพิมพ์ ๑ – ๒ ฉบับ   แต่วันที่       พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   บางคนซื้อทุกฉบับเท่าที่สามารถจะหาซื้อได้    เพื่อเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ด้วยความจงรักภักดี    นับเป็นวันที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจำหน่ายดีที่สุดของปี 

  บอกกับญาติโยมที่นั่งฟังบรรยายธรรมว่า... “วันนี้อาตมภาพไม่อยากบรรยายธรรมเลย   ไม่มีสมาธิและจิตใจที่จะบรรยายธรรม   อยากกลับวัด   อยากดูข่าวทางโทรทัศน์”   ญาติโยมทั้งหลายเขาก็พูดว่าพวกเขาเองก็ไม่มีจิตใจที่จะฟังเช่นเดียวกัน    เมื่อจิตใจเราตรงกันเช่นนี้จึงยกเลิกการบรรยายธรรม  

 ได้กลับวัดนั่งเฝ้าจอโทรทัศน์    เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    น้ำตาแห่งความอิ่มใจไหลโดยไม่รู้ตัว   และซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับภาพที่ปรากฏทางโทรทัศน์   เป็นการหลั่งน้ำตาที่ทุกคนสมัครใจ   เป็นน้ำตาแห่งความสุข    เป็นความสุขที่เอิบอิ่ม    ยิ่งเมื่อ... 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    เสด็จลงจากรถพระเก้าอี้ขับเคลื่อน เสด็จ ๆ  โดยเครื่องประคองพระองค์    โดยมิต้องให้มีแพทย์ถวายการประคอง    การเสด็จโดยทรงใช้เครื่องประคองย่อมไม่เป็นที่ต้องการของแพทย์อย่างแน่นอน    ก็เหตุใดกันเล่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนั้น    นั่น  (ขอพระราชทานอภัยโทษที่บังอาจคิด)  เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   ที่พระราชทานแก่ปวงชน 

 ด้วยทรงทราบว่าประชาชนอยากรู้พระอาการว่าทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์เพียงใด    เพียงเฉพาะการแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง   ยังไม่สามารถอธิบายได้    ด้วยพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ     จึงได้เสด็จลงจากรถพระเก้าอี้ขับเคลื่อน เสด็จ ๆ  ให้ประชาชนได้เห็น    ตรงนี้นั่นแหละที่น้ำตาแห่งปวงชนชาวไทยไหลหลั่ง  เพราะรู้ว่า..ในหลวงเกือบหายดีเป็นปกติแล้ว... ด้วยทรงทราบว่าพระองค์คือดวงใจของประชาชน    จึงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเสด็จ ๆ ด้วยเครื่องประคองพระองค์   จิตใจ      ขณะนั้นเหมือนได้ยินพระกระแสพระราชดำรัสตรัสว่า...  ไม่ต้องเป็นห่วงนะ    เราสบายดีแล้ว    เห็นไหมเล่า...  อาตมภาพได้ยินอย่างนี้จริง ๆ  และปวงชนชาวไทยก็คงได้ยินเช่นเดียวกัน    น้ำตาแห่งความปีติในพระมหากรุณาธิคุณรินไหลลงมาอีกแล้ว    พระองค์รักษาใจพสกนิกรของพระองค์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้...

 

อ่าองค์พระราชา

ขัตติยะมหิดล

  ทรงชาญฉลาด

จารีต    ดำรง

เป็นยอดอุบาสก

ประชา  รัฐ   สวัสดี

เลิศสุดอุตสาหะ

แดนดินถิ่นกันดาร

ทุกข์เข็ญเป็นเย็นฉ่ำ

ราโชบายดั่งสายชล

ประทานรักประจักษ์จิต

ทุกผู้จึงอยู่เย็น

พระดำรัสตรัสทุกครั้ง

ยึดมั่นเป็นครรลอง

อ่าองค์พระทรงศักดิ์

ได้พึ่งซึ่งบุญญา

กระพุ่มมือคือดวงใจ

เป็นข้าฝ่าธุลี

อำนาจพระไตรรัตน์

บันดาลองค์พระทรงชัย

พระนามาภูมิพล

บรมราชจักรีวงศ์

รัฐศาสตร์อย่างสูงส่ง

มิทรงละประเพณี

ยอยกศาสน์พระชินศรี

ธรรมวิธีสิบประการ

วิริยะเสริมประสาน

  นำพาฝ่ายากจน

พระทัยล้ำการุณย์ล้น

บันดาลผลพ้นล้ำเค็ญ

ไทยทั่วทิศพินิจเห็น

พ่อหลวงเป็นเช่นโพธิ์ทอง

ขุมพลังคลังสมอง

ปฏิบัติพัฒนา

เป็นที่รักไทยทั่วหล้า

ผ่านมากว่าหกสิบปี

แห่งลูกไทยผู้น้อยนี้

ละอองบาททุกชาติไป

โปรดกำจัดสรรพภัย

ชนม์พรรษากว่าร้อยเทอญ.

 

พระราชวิจิตรปฏิภาณชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244