ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ครม. คืออะไร ? article

          วันนี้ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ประชาชนชาวไทยคงได้ทราบแล้วว่าคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ชื่อว่า นายสมัคร สุนทรเวช มีใครได้ตำแหน่งไหนบ้าง  ใครขมขื่น ใครขื่นขม  ใครถูกสมน้ำหน้า  ใครด่าทอ

          จำได้ว่าเมื่อครั้งยังเป็นสามเณร อายุ ราว 16-17 ปี (พ.ศ.2517) ในครั้งนั้นมีการสอบนักธรรมสนามหลวงประจำปี  ขณะที่รอการสอบที่สสนามสอบวัดบ้านแพน  ตำบลบ้านแพน  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็มีพระผู้ใหญ่นำแผ่นพับแข็ง ๆ ไปแจกพระเณรที่เข้าสอบจำนวนมาก  เมื่อรับแผ่นพับมาแล้วก็รู้ว่า สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่  คือ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระนามเดิม  วาสน์  พระฉายา วาสนมหาเถระ สถิต ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร

          ในแผ่นพับนี้  มีพระฉายของพระองค์ เมื่อพลิกไปด้านใน พบพระนิพนธ์ซ้ายมือ เป็นกลอนหก (6) ว่า...

หัวโขน สวมหัว คนเต้น
หมายเป็น ลิง - ยักษ์ สักครู่
ถอดโขน แล้วคน เดิมดู
ใช่ผู้ ยักษ์ - ลิง สิ่งลวง

              ณ  เวลานั้นได้แต่ท่องจำว่าเป็นกลอนที่ไพเพาะดี  แล้วก็จำติดใจตลอดมา  ครั้นมีเวลาว่างจึงได้อนุสรณ์ถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดยคิดว่า..."ทำไมหนอ...จึงมีพระประสงค์ให้พิมพ์คำกลอนนี้แจก"... คำตอบที่ได้รับก็คือ "ทรงกล้าเหลือเกินที่จะตรัสเตือนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสังฆมณฑลว่าการที่พระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  โปรดสถาปนาเป็นสมเด็นพระสังฆราชนั้น เป็นหน้าที่  แต่โดยความเป็นจริงนั้นพระองค์ยังรู้สึกว่าพระองค์เป็นใคร  มาจากไหน  จะต้องทำอะไร  ไม่ควรที่ใคร่ ๆ จะลุ่มหลงในยศศักดิ์ไม่ควรที่ใคร ๆ จะประจบสอพลอ  ร่างกายก็คือ  ขันธ์ 5 อายตนะภายใน 6  อายตนะภายนอก 6  นี่คือสิ่งที่คิดรู้ตลอดมา  นับเป็นการตรัสสอนที่ทรงกล้าหาญเสียเหลือเกิน  ครั้นต่อมา  ได้มีโอกาสเฝ้า ฯ โดยความเมตตาของท่านเจ้าคุณพระธรรมวรเมธี (สมณศักดิ์ปัจจุบัน) และ  ท่านเจ้าคุณพระธรรมวราภรณ์ (มนตรี) จึงได้เห็นพระเมตตาและการวางพระองค์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  พระองค์นั้นว่า  พระองค์มิได้ปฏิบัติในการวางพระองค์ต่างไปจากที่ได้ประทานคติธรรมแต่ประการใด จึงอัญเชิญพระคติธรรมนี้ไว้ในใจตลอดมา

            วันนี้  คงทราบกันแล้วว่าคณะรัฐบาล  โดยการนำของ ฯพณฯ นายสมัคร  สุนทรเวช  มีใครเป็นรัฐมนตรี  เป็นรัฐมนตรีช่วย ฯ และ ตำแหน่งอื่น ๆ  เพื่อการ "ปิดปาก  ตอบแทนผลงาน และบริหารประเทศชาติ"

               เฉพาะตำแหน่ง รัฐมนตรี  และ  รัฐมนตรีช่วย ฯ  ซึ่งเรียกว่า...ครม. นั้น  ขอให้อัญเชิญพระคติธรรมข้างต้นใส่ในใจ  ครั้นใส่ในใจแล้ว  ลองมาดูความหมายของอักษรย่อว่าควรคิดอย่างไร ?

ครม.   แปลว่า  คณะรัฐมนตรี   เป็นการรวมคนมีปัญญาในแขนงนั้น ๆ  เข้าบริหารประเทศ

ครม.  แปลว่า  ความรู้มาก     เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วควรศึกษาให้มีความรู้ทันวิชารการ  ทันสถานการณ์ ทันกล  ทันเกมของโลก

ครม.  แปลว่า  คิดเรื่องเมือง  คือ  ควรทุ่มเทใจ  เรื่องงานบ้านงานเมือง  ไม่ควรที่จะคิดเรื่องส่วนตัว

คมร.  แปลว่า  ควรเร่งมือ   ในภาวะการณ์เช่นนี้  มีปัญหารุมเร้าทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สติปัญญา ศีลธรรมจึงควรเร่งมือด้วยความขยัน

ครม.  แปล่วา  คอรอมีด  ให้สำนึกว่าตำแหน่งใหญ่ที่ได้มาด้วยความไว้วางใจนั้น เหมือนเอคอไปรอมีด ถ้าไร้ความสามารถ ก็เท่ากับทำลาย

                                      ตัวเอง ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล  และจะกลายเป็นความพลาดความผิดที่จะถูกประจานโดยสื่อและประชาชน ถ้าไม่ไหวให้

                                       รีบเอาคอพ้นจากมีดเสียโดยเร็ว

คมร.  แปลว่า  ควายรั้งม้า  บางคนขาดความรู้ความสามารถ  แต่มีฐานทางการเมือง  ได้รับการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง  และนำผู้สมัครเข้าสภา

                                        จำนวนมาก  จำเป็นต้องตอบแทนจะกลายเป็นตัวถ่วงของคณะรัฐมนตรีที่มีความสามารถเหมือนควายรั้งม้า ประเทศ

                                         ไทยแทนที่จะวิ่งเร็วก็กลับช้าเพราะพวกควายรั้งม้า

ครม.  แปลว่า  คนรักเมีย  บางคนรักเมียอยากให้เมียเป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้าง นับว่าเป็นผัวที่ดีสำหรับภรรยาแต่ไม่น่านำมาใช้กับประเทศชาติ

ครม.  แปลว่า  ใครรักมึง  คนเก่ง คนดี  ที่ไม่มีพวก  อย่าคิดมาก  เพราะว่า "ไม่มีใครรักมึง" มึงก็อย่าน้อยใจ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244