ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
คำบูชา วันอัฏฐมีบูชา article

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุกาสะ

ขอน้อมมโน

ด้วยในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้ามา

ณ พุทธสถาน

ด้วยศรัทธาที่

ในศาสนวงศ์

ล่วงกาลผ่านผัน

    พระพุทธองค์

ตรัสสอนถึงเหตุ

ตลอดเวลา

ด้วยพระทัยที่

    พระพุทธองค์

พ้นภัยพิบัติ

สามารถตัดห่วง

ข้ามพ้นโอฆา

    ณ  วันนี้หนา

คือเป็นวันครบ

ถวายพระเพลิง

ข้าพระบาทน้อมใจ

    ขอปฏิญาณ

ธรรมบรรดามี

พร้อมปฏิบัติ

พ้นบ่วงตัณหา

ละความยึดมั่น

คือตัวอัตตา

เพื่อถึงดวงแก้ว

ศาสนาพระทรงญาณ

ปุปผาทิสักกาโร

ต่อองค์ภควา

อัฏฐมีบูชา

ประชุมพร้อมกัน

วิหาร  โบสถ์  นี้

มีความคงมั่น

แห่งองค์ภควันต์

กว่าสองพันห้าร้อยปี

ทรงสิ้นกิเลส

หลักกรรมวิถี

สี่สิบห้าปี

เปี่ยมกรุณา

ทรงนำปวงสัตว์

แห่งบ่วงตัณหา

บ่วงอวิชชา

ห้วงมหาภัย

เวียนมาบรรจบ

อัฏฐมีสมัย

พระบรมโลกัย

สักการะบูชา

ณ  กาลบัดนี้

เร่งรี่ศึกษา

พระวิปัสสนา

และอุปาทาน

ในขันธ์ทั้งห้า

ในกองสังขาร

กล่าวแล้วคือนิพพาน

ณ  กาลบัดนี้  เทอญ.

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)

ประพันธ์   ๒๗  พค. ๕๑

                       
คำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244