ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ล้างบาง ล้างบาป article

     ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  หรือ  ระดับอธิบดี  ปลัดกระทรวง  คำพูดที่เราได้ยินจากสื่อก็คือ...  ย้ายล้างบาง  เด้ง  ดัน  ดึง  สวม  คำเหล่านี้ได้ยินจนชาชิน  แล้วก็เลยลืมนึกถึงอะไร ๆ  อีกหลายอย่างที่เป็นผลดีผลร้าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า... "ล้าง"

     ล้าง     เป็นกริยาที่ทำให้สิ่งสกปรกหมดไปและเพื่อทำความสะอาด  ตกแต่งสิ่งดี ๆ  ให้เกิดใหม่   แต่คำนี้ก็มีการใช้ที่มีความหมายไม่ตรงกับหน้าที่  "ล้าง" ทุกครั้งไป  เช่น...

       ล้างตา   คือ   เมื่อมีผงเข้าตาหรือตาฝ้าฟาง  ก็ต้องเอาน้ำหรือยามาล้างให้ผงหลุดเพื่อจะได้มิระคายเคืองตา  แต่ก็มาใช้กับวงการกีฬา เช่น  นักมวยคนนี้มีนัดชกล้างตากับคู่ชกเดิมที่เคยชนะไปแล้ว   นั่นแสดงว่าทุกครั้งที่ผู้แพ้เห็นตัวเห็นรูปของผู้ที่เคยชนะตนแล้ว  เกิดอาการเหมือนผงเข้าตา  ต้องกลับไปชนะให้ได้  จึงมีการชก "นัดล้างตา"

       ล้างใจ     คือ    มีความคับข้องใจ   คับแค้นใจ  จะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน  เลยต้องมีการนัดแนะกันเพื่อล้างตะกอนที่นอนใจ  เช่น  เพื่อนกันจับหญิงคนเดียวกัน  เกิดความระแวงสงสัยว่าหญืงคนนี้จะขอบใครกันแน่  เพื่อนกันก้นัดกันเองและนัดหญิงคนนั้นเพื่อสอบถามควมจริงเรีกยว่า "ล้างใจกัน"

       ล้างครัว    คือ    เมื่อเห็นครัวเรือนสกปรกก็จัดแจงกวาด  ล้างขัด  กำจัดสิ่งปฏิกูลในครัว  สิ่งใดควรเก็บก็เก็บ  สิ่งใดควรทิ้งก็ทิ้ง  แต่ก็นำมาใช้กับการที่เมื่อคนมีความแค้นต่อกันแล้ว  ฆ่าคนในครัวเรือนทั้งหมด  อย่างนี้เรียกว่า  "ฆ่าล้างครัว"

        ล้างคลอง   คือ    เมื่อแม่น้ำลำคลองเกิดสวะ  ฝักตบชวาเกต็มลำคลองก็นัดคนที่อยู่ริมคลองช่วยกันทำควมสะอาดด้วยเก็บและรักษาให้แม่น้ำลำคลองสะอาด  มีน้ำสะอาด  สภาพสะอาด  แต่ก็มีบางคนอยากได้ปลาในคลอง  แทนที่จะตกปลา  ทอดแห  ลากอวน  ก้เลยใช้สารพิษ ยาพิษ  ผสมเหยื่อเทลงในคลอง  เมื่อปลากินเหยื่อหรือสารพิษแพร่ลงในน้ำ  ปลาทั้งคลองก็ตาย  เรียกว่า "ตายล้างคลอง"

        ล้างแค้น     คือ    เมื่อมีฝ่ายทำร้าย  ทำลาย   จนถึงกีดกันทางการอาชีพ   หรือ  ฆ่ากันเหยียดหยามกัน   อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้อภัยได้ต้องทำตอบแทนด้วยวิธีการเดียวกันหรือรุนแรงกว่าจนถึงฆ่า   ฝ่ายหลังเรียกว่า  "ผู้ล้างแค้น"   ฝ่ายที่กระทำก่อนเรียกว่า "ถูกล้างแค้น"  ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็คือ  "เติมแค้น"

         ล้างไคล    คือ    การขัดสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายคนซึ่งเรียกว่า "ขี้ไคล"  หรือการขจัดสิ่งปฏิกูลเช่นเห็นเชื้อราออกจากวัตถุหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น   โบสถ์   เสมา  สถูป   เรียกว่า  "ล้างไคล" ก็ทำให้ดูเอียมอ่องผ่องตา

         ล้างบาป    คือ    การที่คนทำบาปมาก ๆ  ต่อคน  สัตว์  หรือ  องค์กร   ครั้นสำนึกได้แล้วก็ทำความดีเพิ่มขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เรียกว่า  "ทำดีล้างบาป"

          ล้างกรรม     คือ     ได้เคยสร้างกรรมแล้วมีใจคิดชดใช้กรรมนั้น  ยอมรับกรรมด้วยการติดคุก  หรือ  ถูกประหารชีวิต  ใจที่ยอมรับน้ำนั้นเกิดความคิดที่ว่า .... ล้างกรรมกันเสียที
          บางกรณีก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่เคยติดคุกติดตะราง  ครั้นพ้นโทษออกมาแล้วก็ติดกลับตัวคิดหามงคลใส่ตัว  จึงเข้าบวชเป็นพระเณร เรียกว่า "บวชล้างกรรม"

          ล้างทุจริต    คือ    การที่มีคนกระทำทุจริตกันมาก  แล้วก็เกิดมีคนสุจริตเห็นว่าจะเป็นความหายนะแก่บุคคลและองค์กร   ก็ตั้งกระบวนการจับทุจริต  นำคนทำผิดมาลงโทษ   เมื่อกระทำได้สำเร็จแล้วชื่อว่า  "ล้างทุจริต"

          ล้างกรรม  ล้างบาง   ล้างกระทรวง  คือ  การที่ในองค์กรนั้น ๆ  เปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา  เพื่อต้องการทำการกำจัดคนเก่าออกไป  ต้องการนำคนใหม่ของตนเข้ามา  จึงต้องมีการโยก  และ  ย้าย  อย่างขนานใหญ่   อย่างนี้เรียกว่า "ล้างกรรม  ล้างบาง  ล้างกระทรวง"

           ล้างผลาญ   คือ    การใช้ทรัพย์สินของตน  ของคนอื่น  และ  ของชาติ   อย่างสิ้นเปลืองโดยไม่มีผลประโยชน์กลับมาทดแทนทรัพย์สินที่ใช้ไปแล้วนั้น  อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่า  "ล้างผลาญ"  เช่น  รัฐบาลคณะนั้นผลาญงบประมาณของชาติ   เป็นต้น

           ล้างชาติ    คือ    คนที่ไม่รักชาติเป็นเส้นสายให้คนต่างชาติเข้าทำลายยึดดินแดนถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิของตนเอง  เมื่อชาติถูกยึดครองโดยคนชาติอื่น  ทรัพย์สินของชาติถูกกอบโกยจนหมดสิ้น  อย่างนี้เรียกว่า "ล้างชาติไ

           ล้างมีสารพัดที่จะกล่าวถึง   แต่สำหรับการล้างบางนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงนึกถึงให้จงหนักว่า   ทำเพื่อใคร ? และ  ทำเพื่ออะไร ? และต้องเข้าใจเสมอว่าผู้ที่จะล้างนั้นจะต้องสะอาดกว่าผู้ที่ถูกล้าง  ถ้าผู้ที่ถูกล้างสะอาด  แต่  ผู้ล้างเลวกว่าสกปรกกว่า  คนเขาดูเขาก็จะสงสารคนที่ถูกล้างคือถูกเด้ง  ย้าย  ปลด  แล้วคนดูเขาก็จะสมเพชการกระทำของที่ล้างบาง  นอกจากสมเพชแล้วก็จะพากันสาปแช่งสาปส่ง  คนเราถ้าถูกคนดีมีศีลธรรมเขาสาปแช่งสาปส่งโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว  ความวิบัติที่เกิดก็จะเกิดโดยไม่รู้ตัว   ทั้งแก่ตัวเอง  ครอบครัว  พรรค  พวก   

            ข้าราชการประจำ   และข้าราชการการเมือง  ต้องตระหนักในความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มั่นคง   อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ข้าราชการประจำก็ควรคิดว่า "เราเป็นคนของพระราชา"จะต้องไม่เห็นข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา"จนต้องพินอบพิเทาคุกเข่ากราบตีนนักการเมืองเมื่อขอยืนอยู่ในตำแหน่ง  หรือ  ขอย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง  มันเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน

            ข้าราชการการเมือง   จะต้องไม่เบียดเบียนข้าราชการประจำที่ดี  ต้องรู้ว่า"คนมาจากประชาชน"แล้วจึงมา "เป็นคนของพระราชา"การมาของพวกคุณเป็นอย่างไรคนรู้ตัว  จะต้องให้เกียรติข้าราชการ

            การย้าย   การโยก   การยืน   การยืนในความเป็นข้าราชการนั้น  ขอให้ท่านผู้เป็นข้าราชการการเมือง  และข้าราชการประจำ  พึงสังวรระวัง"คนมหาภัย"ในองค์กรนั้น  ๆ  ไอ้พวกคนมหาภัยนี้มันมีคำพูดติดปากมันอยู่  5  คำ  คือ.....

ได้ครับพี่ ดีครับผม
เหมาะสมครับนาย ฉิบหายผมหนี
ได้ดีผมกลับ หมดทรัพย์ผมทิ้ง

 

 พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

 

 
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244