ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article

            เมื่อใกล้เวลาที่นักเรียนชั้น  ม.6   จะจบการเรียน     หลายโรงเรียนก็มีพิธีปัจฉิมนิเทศ     เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่จะเข้าสู่การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย    ในพิธีนั้น  ๆ   ก็มักจะมีพระสงฆ์ไปให้โอวาท   ทำคล้ายพระฤาษีให้โอวาทแก่ลูกศิษย์ที่จบการศึกษาแล้วกลับสู่  บ้าน เมือง

            โรงเรียนก็หวังว่าพระจะให้คติธรรมแก่นักเรียนให้จำและนำไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้า   พระสงฆ์ก็หาข้อคิดเป็นคติธรรมเพื่อให้นักเรียน  "จำให้แม่น   ปฏิบัติให้มั่น"   ข้อคิดนั้นก็ควรที่จะจำได้เร็ว   ติดจิตใจของนักเรียนนักศึกษาได้นาน   แล้วก็ควรที่พระสงฆ์จะพิมพ์ข้อคิดซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องที่ให้โอวาทมอบแก่นักเรียนเพื่อไปติดไว้เตือนใจที่บ้าน    จึงใคร่ขอมอบคติธรรมไว้สำหรับนักเรียนที่จะก้าวไปเป็นนักศึกษา  หรือ  สำหรับผูปกครอง  ครู   และพระสงฆ์ที่จะกล่าวเตือนใจให้โอวาท    เพื่อบอกให้ท่องหัวข้อให้ครบแล้วก็อธิบายให้นักเรียน ดังนี้..

ตั้งใจเรียนให้เหมือนกับเพียรร้องเพลง
จำหนังสือให้เก่งเหมือนจำคำนินทา
อยากพบหน้าครูเหมือนอยากดูดารา
เก็บหนังสือที่มีค่าเหมือนกับว่าเก็บเพชรทอง
สถาบันบันเทิงจงเห็นว่าเป็นเพลงนรก
หนังลามกจะพาเราให้เศร้าหมอง
เพื่อนชั่วจงเห็นว่าเป็นตัวเงินตัวทอง
ยาเสพติดจงมองเห็นว่าเป็นยาตาย
นอนดึกคือข้าศึกที่พ่ายแพ้
ความเชือนแชคือศัตรูผู้สร้างความเสียหาย
การใช้เงินไม่ประหยัดคือความวิบัติวอดวาย
การไม่รักษาร่างกายคือความพ่ายทุกกรณี

            ในข้อคิดทั้ง  12   ประการนี้   มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย   ซึ่งถือว่าเป็นหนทางสูดวงดาว   คือ   ยูนิเวอร์ซิตี้    ซึ่งความเป็นจริงแล้ว    เมื่อนักเรียนกลายสภาพเป็นนักศึกษา   วิถีชีวิตของเขาจะเข้าสู่..."ยูนิเวอส"  ดุจดั่งดวงดาวที่ลอยล่องในระบบจักวาล    เขาจะเป็น   "ดาวฤกษ์"   หรือ    "ดาวเคราะห์"   ก็อยู่ที่โอวาท    ไม่ใช่อยู่ที่ประสาทพร   อยู่ที่เขาศัทธาตัวผู้ให้โอวาท   จำแม่นแล้วปฏิบัติมั่น

             นอกจากข้อปฏิบัติแล้วยังมีข้อคิดที่ควรผูกเป็นปริศนาให้เขาได้จำติด  และ  คิดใคร่ครวญ...ซึ่งวิธีการของคนโบราณนั้นท่านนิยมสอนด้วยปริศนา    ปริศนาเป็นเรื่องที่ต้องผูกและเป็นเรื่องที่ต้องทาย    เพราะปริศนามีกลมากมาย

              วิธีการบอกปริศนานั้นก็บอกให้จบเสียก่อน   ขณะที่บอกให้ท่องนั้นก็ให้เด็กเขาท่องทบทวนและขอให้เขาคิดว่า....น่าจะเป็นอะไร ? จากนั้นก็ค่อยเฉลย   เหมือนอย่างโบราณท่านสอนคู่ บ่าว - สาว   ที่แต่งงานว่า...

มีวัวมีควายจงใช้ให้แหลก
มีเมียมีผัวตีหัวให้แตก
แขกมาอย่าเปิดประตูรับแขก

              ปริศนาทั้ง   3   ข้อนั้น   เฉลยดังนี้   "มีวัวมีควายใช้ให้แหลก"   คือ    มือเหมือนวัว     เท้าทั้งคู่เหมือนควาย   วัวไม่กลัวแดด   ควายไม่กลัวดิน   ไม่กลัวเปื้อนขี้โคลน    เกิดมาเป็นคนอย่ากลัวแดดกลัวฝน    สร้างตนอย่างบุกบั่นเหมือนวัวควาย

               ข้อที่ว่า  "มีเมียมีผัวตีหัวให้แตก"   คือ   เมื่อแต่งงานแล้ว   จงใช้หัวคิดรวมกันตีปัญหาและอุปสรรคให้แตก   ทั้งสองฝ่ายต้องปรึษหาลู่ทางทำมาหากิน    หากเหิดปัญหาจงหันหน้าปรึกษากัน    ใครมีเหตุผลที่ดีก็จงเลือกเอาความคิดของผู้นั้นเป็นหลัก

                ข้อที่ว่า   "แขกมาอย่าเปิดประตูรับแขก"    คือ    ความเกียจคร้าน   ความตามใจตน    การอยากเที่ยวแหล่งอบายมุข   ความขี้โกรธ  หูเบา   เป็นแขกที่จะทำให้ครอบครัวยากจน   แตกร้าว   หายนะ    อย่าเปิดประตูใจรับแขกแล้วให้นอนอยู่ในห้องใจ   อีกทั้งเพื่อนชั่วก็อย่าเชื่อ   อย่าเกรงใจ    และอย่าตามใจตามเพื่อนไปสู่แหล่งอบายมุข

                ครั้งสมัยที่อยุธยาเป็นราชธานี    พระมหากษัตรย์เมื่อมีพระราชประสงค์จะทดสอบภูมิรู้ทางปรัยติและปฏิบัติของพระมหาเถระ   ก็จะทรงผูกปริศนาธรรมส่งไปถวาย   พระสงฆ์จะประชุมกันพิจารณาแล้วเขียนตอบพระราชปุจฉาถวายพระมหากษัตริย์    ก็อาจยึดแนวทางมาจากการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำนายสุบินนิมิตของพระเจ้าปัสเสนทิโกศล  หรือ  การซักปัญหาระหว่างพระกุมารกัสสปะ  กับ พระเจ้าปายาสิ   หรือ   การโต้กันระหว่างพระนาคเสน  กับ  พระยามิลินท์    ซึ่งอยู่ในหนังสือมิลินทปัญหา   (ควรอ่านสำนวนเดิม)   วิธีการนี้กระบวนการศึกษาและวินิจฉัยธรรมของพระสงฆ์และภิกษุณีธิเบตยังให้ปฏิบัติอยุ่  (เรียกว่าอะไรจำไม่ได้  แต่เคยดูในดีวีดีที่จัดทำโดย บ.พานอรามา)  แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีพระราชปุจฉามานานแล้ว   หรือบางทีพระสงฆ์สงสัยก็จะถวายพระมหากษัตริย์เพื่อขอทราบพระบรมราโชบาย

                ในครั้งกรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรืองก้มี  "ปริศนาพยากรณ์"    คราวเมื่อถึงต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังคงเคยเห็นปริศนาพยากรณ์   เมื่อครั้งยังเป็นสามเณร   เดินทางจากอำเภอเสนา (บ้านแพน"  อยุธยา   มาทางเรื่อด่วน   ขี้นที่ท่าเตียน   นั่งรออาจารย์อยู่ที่วัดมหาธาตุ  กรุงเทพ ฯ  ก็ได้อ่านปริศนาชะตาโลก     ซึ่งเพียรสอบถามอาจารย์ว่า "มันหมายความว่าอย่างไร ?"   อาจารย์ก็ตอบว่า  "มันเป็นปริศนา  ถ้าไม่คิดก่อน   มันก็ไม่เป็นปริศนา   แต่ขอให้เณรรู้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ผมตายก่อน   แต่เณรจะต้องพบอย่างแน่นอน"  ปริศนาชะตาโลกน้นมีอยู่ดังนี้...

ฝูงหงส์จะลงหนอง หงส์ทองจะเป็นกา
เสือเผ่นจะเป็นหมา พยัคฆาจะทิ้งไพร
พระฤาษีจะหนีถ้ำ อันหนองน้ำจะแห้งไป
ปฐมีจะเป็นไฟ ชลาลัยจะไร้ปลา
อัคคีไม่มีแสง พระพายแรงไม่พัดพา
สกุณีเป็นสกุณา กุมาราเป็นกุมารี

            นอกจากนั้น   ท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนดิลก  (เชิด   จิตฺตคุตฺโต  ป.ธ.9 )  คณะ  1  วัดสุทัศน์ ฯ  ท่านเคยพูดให้ฟังเมื่อราว พ.ศ.2515-2516   วามีผู้เขียนพยากรณ์เรื่องศาสนกับมนุษย์ไว้  ท่านบอกว่าจำคนเขียนไม่ได้   แต่เขาเขียนไว้ดังนี้ว่า..

ศาสนา ชักจะเรียว แล้วเดี๋ยวนี้
กุมารี เพิ่มพราก จุกจากหัว
ดูคายคม หัวนม เท่าเม็ดบัว
พูดเรื่องผัว ชอบใจ กระไรเลย

         อ้อมค้อมอ้อมคุ้งอ้อมทุ่งมาเสียนาย   ยังไม่ได้บอกปริศนาเพื่ออนาคตเลย    เอาเป็นอันว่าครั้งหน้ามาดูกันมาทายกันซิว่าปริศนาอนาคตมีอะไรบ้าง ?  และ  มันคืออะไร ?  มีผลต่ออนาคตอย่างไร ?

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  (เจ้าคุณพิพิธ)
16  กุมภาพันธ์  2552

   

 

 

 
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244