ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
คำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง article
     ข้าพเจ้าทั้งมวล...(ชื่อผู้ถวาย)...
พระศาสดา
ทรงมหากรุณา
บรรลุวิมุตติ์
     พระพุทธองค์
พ้นภัยพิบัติ
ทรงเป็นธงชัย
ประเสริฐเลิศหล้า
     วันนี้ปวงข้าฯ..(ชื่อผู้ถวาย)..
น้อมกาย-ใจตน
ถวายทองคำ
ปิดเป็นผิวพรรณ
     อันแผ่นทองคำ
ปิดทองพระพุทธ์
สุพรรณรังสี
นิมิตติดตา
     ให้เกิดเป็นบุญ
อุคคหนิมิต (อุคคะหะนิมิต)
กิเลสใดใด
ให้มลายลาญ
     ผู้หนึ่ง ผู้ใด
นอบน้อมบูชา
จงเกิดบุญญา
เลิศล้นโภคี
     ข้าพระพุทธเจ้า...(ชื่อผู่ถวาย)...
ยกทองขึ้นจบ
ขอบุญกุศล
ขันธมารร้าย
พุทธานุภาพ
บันดาลฤทธี
ทุกข์ภัยนานา
ปลาตจากกองขันธ์
     ให้มีพลัง
มีแรงอธิษฐาน
ให้มีปัญญา
ความเพียรไม่หย่อน
     มีขันติธรรม
เมตตาบารมี
อวยกระแสสาย
มีอุเบกขา
     ขอให้จิตใจ
จงมั่นดำรง
ให้มีปัญญา
กิเลสดับสิ้น
ล้วนมีศรัทธา
สัมมาสัมพุทธ์
ศีลาพิสุทธิ์
โลกุตตรปัญญา
ทรงนำปวงสัตว์
กิเลสตัณหา
แดนไตรโลกา
กว่าปวงเทวัญ
ศรัทธาเลิศล้น
กุศลคงมั่น
แด่องค์ภควันต์
พุทธปฏิมา
เลิศล้ำบริสุทธิ์
เป็นศรีสง่า
ที่เปล่งออกมา
ผู้มาสักการ
อุดหนุนดวงจิต
ในจิตสังขาร
ในขันธสันดาน
อย่าผลาญราวี
ที่ได้เข้ามา
พุทธปฏิมานี้
เพิ่มบารมี
มิมีเสื่อมคลาย
น้อมเกล้านอบนบ
อธิษฐานถวาย
โรคพ้นจากกาย
มลายหมดพลัน
พระศรีศากยมุนี
ปวงข้าฯนี้นั้น
โรคาสารพัน
สุขสันต์สถาพร
ดั่งพญาช้างสาร
ปานดั่งสิงขร
ดั่งว่าทินกร
ดั่งสิงหราช์
ล้ำดั่งธรณี
ชาตินี้ ชาติหน้า
คล้ายดั่งธารา
ดั่งว่าแผ่นดิน
อย่าได้ไหลหลง
ในธรรมและศีล
กำจัดราคิน
เข้าสู่พระนิพพาน เทอญ.
►ถ้าถวายเป็นทองทา ให้เปลี่ยน คำว่า.. อันแผ่นทองคำ  เป็น  อันน้ำทองคำ
                                     ให้เปลี่ยน คำว่า...ปิดทองพระพุทธ   เป็น  ทาผิวพระพุทธ
♦ อุคคหนิมิต อ่านว่า อุคคะหะนิมิต แปลว่าภาพติดตาปรากฎในนิมิตแห่งจิตแน่นแฟ้น

 
คำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ
ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.0-2222-9632