ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
คำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก article

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

     อิติปิ  โส ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ.
     ส์วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง 
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
     สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ,อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,เอสะ
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,อาหุเนยโย,ปาหุเนยโย,ทักขิเณยโย,อัญชะลีกะระณีโย,อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  
โลกัสสาติ.
อิทัง ทุกขัง อะริยสัจจัง
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ธัมเมสุ ปัญญา อุทะปาทิ
ธัมเมสุ อาโลโก อุทะปาทิ
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปทา อะริยะสัจจัง
ธัมเมสุ ญาณัง อุทะปาทิ
ธัมเมสุข วิชชา อุทะปาทิ
นิพพานะปัจจะโย โหตุ.
ข้าพเจ้าทั้งมวล
พระบรมศาสดา
ทรงมหากรุณา
บรรลุวิมุตติ์
พระพุทธองค์
พ้นภัยพิบัติ
ทรงเป็นธงชัย
ประเสริฐเลิศหล้า
     วันนี้พิเศษ
ปวงข้าพระบาท
น้อมสักการะ
ประชุมพร้อมกัน
น้อมรับพระธรรม
ศีลธรรมเคร่งครัด
บำเพ็ญสมถะ
เพิ่มพูนบุญญา
กำจัดโลภะ
อวิชชาตัวโฉด
ฆ่าด้วยไตรลักษณ์
ขันธสันดาน
     ข้าพเจ้าฟังเทศน์
องค์พระชินวร
อานิสงส์งามงด
นำสู่วิถี
     อย่าให้พลัดหลง
ขอให้พ้นเขต
บรรลุวิมุตติ์
องค์พระศาสดา

ล้วนมีศรัทธา
สัมมาสัมพุทธ์
ศีลาพิสุทธิ์
โลกุตตปัญญา
ทรงนำปวงสัตว์
กิเลสตัณหา
แดนไตรโลกา
กว่าปวงเทวัญ
เทศน์มหาชาติ
จิตดำรงมั่น
องค์ภควันต์
เทียนหนึ่งพันบูชา
นำไปปฏิบัติ
หลักศาสนา
วิปัสสนา
ละอุปาทาน
ชนะความโกรธ
ต้องโทษประหาร
หมดพรรคพลมาร
เกษมเปรมปรีด์
มหาเวสสันดร
ทรงตรัสบ่งชี้
ทศบารมี
มัชฌิมาปฏิปทา
เข้าดงกิเลส
แห่งห้วงตัณหา
โลกุตตรปัญญา
พระศรีอาริยเมตไตย์เทอญ.

 

กรุงเวียนนา  ออสเตรีย 24 may 2009

 
คำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244