ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article

       ถามว่า...ทำไมพระจึงใช้ย่ามสีสวยแจ๋วแหวว เห็นแล้วทำใจไม่ได้ บางทีก็สีชมพูหวานเจี๊ยบ ?

       ตอบว่า...เพราะพระท่านถือวันเกิดเป็นเกณฑ์ในการทำย่าม เช่นวันจันทร์ สีเหลือง วันอังคาร สีชมพู ฯลฯ ส่วนสีชมพูนั้น งานเกี่ยวกับสมเด็จพระราชาคณะท่านก็ถือเอาสีชมพูในการทำตาลปัตร ย่าม เพื่อให้รู้กันว่าเป็นงานฉลองสมเด็จ ฯ วันเกิดสมเด็จ ฯ งานพระราชทานเพลิงศพ (ออกเมรุ) สมเด็จ  ส่วนเหตุผลที่ทำไมอาสนะสมเด็จต้องเป็นสีชมพูนั้นยังไม่แจ้งใจ แต่ที่ท่านทำใจไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่เหมาะอยู่ เพราะสีอย่างนี้มันไม่ใช่สีของพระร คือ สีไม่คล้อยตามพระวินัยในเครื่องย้อมจีวร ๘ สี  แต่แหม..!  เวลาได้รับย่ามสีชมพูเดินเข้าวัด เณรน้อยเณรหนุ่มขอกันเกรียว อาตมาก็เลยไม่ได้ใช้ก็รอดตัวไป เดี๋ยวนี้อายุมากแล้วจะใช้ย่ามสีกาววาว โจ๊ดจ๊าบ ก็อายสายตาคน ส่วนกฎเกณฑ์ในการใช้สีย่าม สีตาลปัตร รองเท้า จเป็นอย่างไร ก็สุดแต่สมณสัญญาและการคณะสงฆ์ท่านจะคิดและแนะนำ พูดมากไปพาดพิงพระผู้ใหญ่เดี๋ยวยุ่ง  ถ้าห่านรูปใดรูปหนึ่งท่านทราบ ท่านก็จะคิดและนำเสนอมหาเถรสมาคมเอง

       ถามว่า...พระใช้โทรศัพท์มือผิดวินัยหรือไม่ ?

       ตอบว่า...เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของพระนั้นชาวบ้านเขาอนุโมทนามานานแล้ว เพียงแต่ว่าเขามีข้อแม้ เช่น สีของโทรศัพท์อย่าให้มันหวานจนเกินสมณบริโภค รุ่นของโทรศัพท์อย่าให้มันเกินของชาวบ้าน โอกาสในการใช้โทรศัพท์อย่าให้ประเจิดประเจ้อ กิริยาคุยโทรศัพท์อย่าเดินไปโทรไป หรือหัวเราะต่อ กระซิกขณะคุย ส่วนการใช้นั้นก็อาจเสี่ยงต่ออาบัติสังฆาธิเสส (อาบัติเกือบขาดจากพระ) เพราะถ้ามีการเกี้ยวพาราสีสตรีเพศ โทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นการคุยกับสตรีในที่ลับหูลับตา หรือ การส่งภาพลามก หรือรับภาพลามก อนุโลมกับคอมฯที่เสี่ยงต่ออาบัติพระ  เรื่องนี้ต้องสอนกันให้มาก โยมเขาอนุโลมแล้ว พระ-เณร จะทำอย่างไรอยู่ที่เจ้าอาวาส  มหาเถรสมาคมท่านจะแนะนำเป็นการภายใน กระโตกกระตากไปก็ไม่ดี เงียบเสียเลยก็ไม่ดี

       ถามว่า...ศัพท์เรื่องที่อยู่อาศัยของพระ เณร ชี ควรเรียกอย่างไร ?

       ตอบว่า...โบราณเขากำหนดว่าที่อยู่ของพระเรียกว่า "กุฎิ หรือ กุฎีสงฆ์" ส่วนแม่ชีโบราณเขากำหนดเรียกว่า "กุฎิ์" หรือ กุฎิ์ชี

      ถามว่า...การใช้ศัพท์ระหว่างพระกับโยมผู้หญิง  ควรใช้อย่างไร ?

       ตอบว่า...โยมทั่วไปพระก็เรียกทุกคนว่า "โยม"  แต่อาจจะระบุลงไปว่า โยมพ่อ โยมแม่ โยมน้าฯ ส่วนในหลวง และ พระราชินี เรียกว่า "สมเด็จบรมราชบพิธ" นักการเมืองหรือผู้มียศตำแหน่งเดี๋ยวนี้พระท่านเรียกว่า "ทั่น" เช่น ทั่นรัฐมนตรี ทั่น ผอ. ฯลฯ


     ส่วนโยมผู้หญิงกับพระโบราณท่านเรียกอย่างนี้...
- โยมผู้หญิงที่รับอุปการะ ดูแลพระ ส่งให้เล่าเรียน   เรียกว่า "โยมอุปถัมภ์"
- ถ้าพระบวชมาแล้ว  แต่มีภรรยาก่อนบวชซึ่งไม่ได้หย่าร้างกัน เรียกว่า "โยมอุปัฏฐากพระ"
- ถ้าเป็นแฟนกันแล้วมาบวช  มีความหวังที่จะแต่งงานกัน ผู้หญิงคนนี้เขาเรียกว่า "โยมสีกาพระ..."
- ถ้าพระรูปนั้น ๆ  ไม่เคยมีภรรยามาก่อนบวช หรือ ไม่เคยมีแฟน แต่มีผู้หญิงมาทำท่าชอบพอ ไม่ว่าจะเป็น  
   สาว สาวแก่  แม่ม่าย เขาเรียกผู้หญิงพวกนี้ว่า...อีนางมาร"...

       ถามว่า...ทำไม จึงให้แฟนนาคถือหมอนในเวลาบวช ?

       ตอบว่า...คำถามนี้สงสัยมานานแล้ว ก็เพิ่งมาแจ้งใจเมื่อไม่นานมานี้ คืออย่างนี้..คนโบราณท่านสุดแสนจะฉลาด ถ้านาคที่จะบวชมีภรรยา หรือ แฟน  เวลาบวชอยู่นั้นท่านไม่สามารถจะดูแลภรรยาท่านได้ หรือ ป้องกันแฟนท่านได้ เป็นการปรามพวกผู้ชายว่า...อย่านะเว้ย  ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโยมอุปัฏฐาก หรือ สีกาพระ  องค์นั้นองค์นี้  พวกมึงอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะ  พระท่านไม่มีโอกาสสู้รบปรบมือ  ถ้าพวกมึงไปยุ่งของพระถือว่าเลว  และถ้าพระท่านหวงแล้วแหกผ้าเหลืองสึกมา  พวกมึงนรกกันกบาล  ของสงฆ์อย่ายุ่งมันเป็นบาป อีกทั้งเป็นบอกผู้หญิงทั้ง่หลายว่านาคทีจะเป็นพระนี้เขามีคู่ครอง คู่หมายปองแล้ว อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับท่าน แต่ก็อาจมีคำถามว่าถ้ามีแฟนหลายคน จะแบ่งหมอนกันอย่างไร ?  ข้อนี้ก็ขอตอบว่า "งานบวชล่ม" เพราะผู้หญิงมันจะตบตีกันในงานบวชหรือชี้หน้าด่านาคในเวลาเข้าโบสถ์  อันนี้เห็นมาเยอะแล้ว คือ  เห็นมากับตา  ไม่ใช่เคยมากับตัว

       ถามว่า... ทำไมเวลาพระให้ศีล บางรูปก็ว่า " ติสะระณะคะมะณํง นิฏฐิตัง"  บางรูปไม่ว่า ?

       ตอบว่า... อันนี้โดยปกติแล้วก็ต้องสรุป "สะระณะคะมะณัง" ทุกครั้งที่ให้ศีล ๕, ๘   จะยกเว้นเสียมิได้เลย เพราะจะได้แยกว่า "อย่างไหนคือไตรสรณคมน์  อย่างไหนคือองค์ศีล"  แต่ก็มีพระบางรูปท่านเห็นว่า งานนี้ไม่มีมัคนายก หรือ คนอาราธนาศีล  ถ้าขืนว่า... ติสะระณะคะมะณัง นิฏฐิตัง...เจ้าภาพแทนที่จะรับว่า  อามะ ภันเต อาจจะท่องตาม  ประธานสงฆ์ท่านก็เลยให้องค์ศีลต่อไปเลย เช่น ตะติยัมปี สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ พอโยมรับด้วยการท่องตามแล้ว ประธานสงฆ์ท่านก็องค์ศีลว่า   ปาณาติปาตา ฯลฯ พระเณรบางรูปไม่เข้าใจ เดี๋ยวนี้ก็เลยเว้นไม่ว่า "ติสะระณะคะมะณัง นิฏฐิตัง"  ยิ่งประธานสงฆ์ในชั้นผู้ใหญ่จนถึงสมเด็จ ฯ ไม่ว่าตรงนี้  พระเณรก็พากันเอาอย่าง  โดยไม่รู้เหตุผล บางทีเดี๋ยวนี้บางรูปสรุปสะระณะคมน์ กลายเป็นผิดไป ทั้ง ๆ  ที่ถูก  นี่เองจึงเป็นเหตุที่มาของคำว่า "ผิดเป็นครู" คือ  มีคนเอาอย่างในทางที่ผิด ๆ 
         อาตมาเองก็เคยถูกเจ้าหน้าที่วังแนะนำว่าไม่ต้องสรุปสะระณะคมน์  ก็เลยบอกเขาแบบกระซิบข้างหูว่า..."อย่าเสือกรู้ดีกว่าฉัน  ฉันทำถูกแกหาว่าผิด  ที่สมเด็จทำผิดดันหาว่าถูก จำใส่กบาลไว้บ้าง ถ้ามีคนอาราธนาศีลแสดงว่าต้องสรุปสะระณะคมน์"....

            โอ๊ย... ยังมีอีกหลายคำถาม  แต่หมดเนื้อที คำถามต่อไปคือ  "ตักบาตรไม่ต้องถามพระ
ทำไมงาบวชแม่ต้องอุ้มผ้าไตร พ่อต้องสะบายบาตร โห่แห่นาคอย่างไรจึงถูกต้อง  ใส่ปัจจัย (เงิน" เวลาใส่บาตรได้ไหม  ทำไมพระผู้ใหญ่มีรถยนต์ทุกรูป ทำไมกุฏิพระต้องติดแอร์ พระเณรดูโทรทัศน์ได้ไหม ทำไมบาตรรพระจึงมีสีดำบางรูปก็เป็นสเตนเลสส์  อย่างไหนถูกต้อง เวลารับบาตรบางรูปก็สวดให้พรบางรูปไม่สวดให้พรเพราะอะไร   แหม... มีอีกหลายคำถามที่ควรรู้เป็นพื้น ๆ  ไว้  ส่วนคำถามอะไรที่มีอยู่ในหนังสือที่เขาขายกันก็จะไม่ตอบล่ะ  เอาไว้วันหน้าจะนำคำถามมาเฉลย   อ้อ... คำถามสุดท้าย
               สุดท้ายที่ถามมา..."ทำไมพระจีนจึงฝึกเตะ ต่อย  แต่พระไทยไม่เห็นมีอย่างนั้น"  เอ้า...จะตอบให้ทราบในตอนต่อไป....
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244