ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
คำบูชาข้าวพระพุทธ article

 

คำบูชาข้าวพระพุทธ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อุกาสะ อิมัง สูปะพ์ยัญชนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.
 อุกาสะ อิมัง
น้อมเกล้าคารวะ
ด้วยภัตตาหาร
ซึ่งหมู่มนุษย์
     กอปรด้วยน้ำ-ข้าว
มีจิตจงมั่น
ด้วยความนอบนบ
ซึ่งพระสัมมา-
     แม้ทรงดับขันธ์
พระคุณยังแพร้ว
นวหรคุณ (นะ-วะ-หอ-ระ-คุณ)
ดุจยังทรง (ดุจ-จะ)
     ข้าพระพุทธเจ้า
ถวายพระทรงญาณ
น้อมเกล้าน้อมจิต
ประกาศศรัทธา
     ขอบุญกุศล
ขอให้พ้นหลุด
มีกินมีใช้
สมบูรณ์พูลผล
     ขอให้ลูกหลาน
มีอยู่มีกิน
อำนาจผลทาน (ผน-ละ-ทาน)
ชาตินี้ชาติหน้า

สูปะพ๎ยัญชนะ
บูชาพระพุทธ์
อันเพริศพิสุทธิ์
เรียกโชนา
ข้าพระพุทธเจ้านั้น
ร่วมกันจัดหา
เคารพบูชา
สัมพุทธองค์
ปรินิพพานแล้ว
เพริศพรายสูงส่ง
วิบุลย์ดำรง
พระชนมา (ชน-นะ-มา)
น้อมเกล้าภัตตาหาร
ณ กาลนี้หนา
อามิสบูชา (อา-มิด-สะ-บู-ชา)
พุทธศาสนิกชน
ผลทานพิสุทธิ์
จากความขัดสน
ไม่ยากไม่จน
เลิศล้นโภคา
บริวารทั้งสิ้น
สิ้นความกังขา
สักการบูชา (สัก-กาน-บู-ชา)
สิ้นอาสวะ เทอญ.

 

 
คำบูชาข้าวพระพุทธ
ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.02-222-6935,085 144 2244