ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article

             วันอาทิตย์ที่     กรกฎาคม  ๒๕๕๔   เป็นวันที่ชาวไทยจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง   ๒ ระบบ คือ บัญชีรายชื่อพรรคและส.ส.   เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศไทย  อันเป็นไปตามระบบประชาธิปไตย       ส่วนเมื่อผู้ใดพรรคใดได้รับการเลือกตั้งแล้วจะเข้ามา    บริหาร หรือ ผลาญ ประเทศไทย ก็สุดแต่ ปณิธาน หรือ โลภขันธสันดาน  ส่วนตัวและพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัด    ถ้าพวกเขารักถิ่นฐานบ้านเกิด  พวกเขาก็เอาความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  ถ้าพวกเขามากด้วยโลภขันธสันดาน ก็จะพาร่วมกันร่วมโกงกินประเทศชาติ โกงเพื่อให้ลูกหลานของตนเองอยู่ดีกินดี   ส่วน  ประชาชนจะยากจนข้นแค้น คนพวกนี้จะไม่อนาทรร้อนใจ   คนที่มากด้วยโลภขันธสันดานแล้วเข้ามาเล่นการเมืองจึงมีพฤติกรรมเหมือนสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งที่ใหญ่กว่าจิ้งจก  ขนาดเท่ากับจระเข้  แต่สัตว์ชนิดนี้มีความสามารถพิเศษคือ มันกินได้ทั้งในน้ำ บนบก  บนต้นไม้   มันกินได้ทั้งสัตว์สดรวมถึงซากศพอันเน่าเหม็น   โบราณจึงตั้งชื่อบาลีว่า หีนะ ออกเสียงว่า ฮีนะ คำไทยๆ คือตัวหายนะ  พูดไปพูดมาก็กลายเป็นคำว่า เหี้ย นั่นเอง

            รัฐธรรมนูญได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งโดยเกรงว่า ประชาชนจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  จึงมีการกำหนดบทลงโทษประชาชนเอาไว้ว่า ผู้ใดไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเสียสิทธิต่างๆ ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์ อาจเรียกได้ว่า No  Vote คือไม่ไป หรือไปแล้วไม่กากบาท

            ในบัตรเลือกตั้งยังมีช่องพิเศษ คือให้ใช้สิทธิ์กากบาทไม่เลือกทั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคและระบบส.ส. อย่างนี้ เรียกว่า Vote  “No”

            เป็นที่ถกเถียงกันในวงการกฎหมายถึงคำว่า Vote  “No” จนทำให้ผู้รู้กฎหมายกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน   จนถึงด่าทอวิวาทบนสื่อ  จนถึงเถียงกันบนหน้าจออินเตอร์เน็ต  ซึ่งดูเหมือนว่าใครๆ ก็เป็นผู้ถูกต้องทั้งนั้น     สุดแต่ใครจะมีชื่อเสียงในทางกฎหมาย  ส่วนข้อถกเถียงนั้นหามีใครสักคนไม่

ที่ทำหนังสือสอบถาม   ศาลรัฐธรรมนูญ   ส่วนศาลรัฐธรรมนูญก็ทำตัวเหมือนพญานาคที่เฝ้าถาดทองคำ       พอถาดทองคำลอยทวนน้ำแล้วจมลงไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ผ่านมา  พญานาคก็ลืมตาดูด้วยความเกียจคร้านแล้วอุทานว่า    อ้อ...จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกแล้ว  จาก

นั้นก็หลับต่อไปด้วยความเกียจคร้าน   ไม่เคยโผล่เศียรพ้นน้ำเพื่อดูหน้าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า   ศาลรัฐธรรมนูญก็คงประดุจเดียวกันที่ถ้าไม่มีผู้ใดยื่นหนังสือร้องเรียนก็หลับเฝ้ารัฐธรรมนูญต่อไปอย่างเกียจคร้าน ปัญหาการตีความในรัฐธรรมนูญเรื่อง Vote  “No”  ซึ่งเป็นประเด็น...วิจารณ์ และวิวาท... อย่างกว้างขวางในสังคม  แล้วประชาชนก็ไม่รู้ว่า Vote  “No” นั้น   ทัศนะของใครถูกต้อง   เมื่อไม่มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นไปทางหลักการที่แท้จริงในการร่างรัฐธรรมนูญ  ประชาชนไทยก็ไขว้เขว ไม่รู้ว่า  ถ้า Vote  “No”   จะมีผลดีหรือผลร้ายอย่างไร  จะไม่ไปเลือกตั้งก็เสียสิทธิ์ในบางเรื่อง    ไปเลือกตั้งแต่ไม่มีศรัทธานักการเมืองในเขตตัวเองก็จำใจต้องกากบาท     ทั้งๆที่ใจไม่ยอมรับ    ถ้ากากบาท   Vote  “No” ก็ไม่รู้ว่าผลดี  ผลเสียเป็นอย่างไร     มันเป็นเรื่องที่องค์กรที่เกี่ยว

ข้องกับรัฐธรรมนูญเอาแต่นั่งประชุมและนั่งบัลลังก์แต่ขาดการติดตามสภาพสังคมและเสียงวิพากษ์

วิจารณ์ทำตัวเหมือนเจ้าอาวาสที่สร้างธรรมาสน์ใช้กลางศาลาด้วยราคาหลายแสน  แต่เจ้าอาวาสก็ถือ

เอาว่าต้องมีโยมนิมนต์เทศน์จึงจะขึ้นธรรมาสน์ได้      ธรรมาสน์วัดราคาเป็นแสนเป็นล้านก็เลยร้างพระเทศน์  ไก่ขึ้นไปทำรังบนธรรมาสน์บ้าง   สุนัขขึ้นไปนอน มดไปวางไข่ใต้เบาะ ฝุ่นผงลง  แมลงมุมชักใยดักแมลงกิน  พอมีโยมนิมนต์ก็ปัดกวาดธรรมาสน์ทีหนึ่ง     พอเทศน์แล้วก็เข้าสู่อีหร็อบเดิม  แต่ถ้าเจ้าอาวาสเอาใจใส่สังคมสดับตรับฟังความเป็นไปของสังคม     ก็จะวิเคราะห์แล้วนำปัญหามาพิจารณา    ค้นหาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   แต่งเทศน์แล้วขึ้นธรรมาสน์ทุกวันพระหรือหากมีการประชุมโยมแล้วขึ้นเทศน์สั่งสอน โยมก็จะเข้าใจ  ปัญหาก็จะหมดไปจากสังคม   ศาลรัฐธรรมนูญกับเจ้าอาวาสส่วนใหญ่ก็คงมีความเกียจคร้านพอ ๆ กัน ศาลก็ฝุ่นเกาะ ธรรมาสน์ก็ฝุ่นจับ ประชาชนและญาติโยมก็อับเฉาเพราะขาดความเข้าใจที่แท้จริงและขาดปัญญา

            Vote  “No”  คือการใช้สิทธิในการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งด้วยการ  ไม่เลือก  ในบัตรลงคะแนน มีการวิจารณ์มาก  บ้างก็ว่า ไร้ประโยชน์   ไหนๆ ไปแล้วก็ต้องเลือก เพราะถ้าไม่เลือกก็เสียเวลาเสียเงินตนเอง  เสียงบประมาณรัฐ    เลือกคนดีเท่าที่ตนเองหาไม่ได้  ก็ขอให้เลือกคนที่ชั่วน้อยที่สุด  ซึ่งคงหมายความว่า ถ้าเห็นว่าพรรคการเมืองและผู้สมัครเป็นคนชั่วทั้งนั้น แต่ในบรรดาพรรคและผู้สมัครใดชั่วน้อยที่สุด      ก็ขอให้เลือกพรรคและผู้สมัครพรรคนั้น คนนั้น   ...เออ!...แปลกนะ!   พรรคการเมืองและผู้สมัคร    ยังมีเลวมากเลวน้อยกว่ากัน...ประชาชนก็ต้องมานั่งเปรียบ

เทียบความเลวของพรรคและผู้สมัครว่าใครเลวมากเลวน้อยกว่ากัน ประเทศใดในโลกนี้มีพรรคและผู้สมัครที่เลวมากเลวน้อยเหมือนเมืองไทยหรือเปล่า ?  เห็นแต่เขาพูดว่า...บรรดาพรรคและผู้สมัครที่ดีที่สุด... มีแต่เมืองไทยของเราที่ต้องเลือกพรรคและผู้สมัครที่เลวน้อยที่สุด   เพื่อจะได้โกงสัมปทานรัฐน้อยกว่าพรรคที่เลวมาก   แล้วไอ้พรรคและผู้สมัครที่เลวน้อยที่สุด     เมื่อได้รับเลือกแล้ว     พอมีโอกาสสัมปทานรัฐเพียงแค่ปีสองปี     มันก็โกงสัมปทานรัฐจนมีความเลวเท่ากับหรือเกินกว่าพรรคและผู้สมัครที่คิดว่าเลวแล้วไม่เลือก

            Vote  “No”   มีประโยชน์อันใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ ?   ควรเพิ่มเติมต่อไป   หรือควรวินิจฉัยเป็นแม่บท ?  ...ขอแสดงทัศนะอันแตกต่างจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า...ในกรณีที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม    แต่ถ้าในเขตนั้นๆ  ประชาชน Vote  “No” มาก

กว่าผู้สมัครที่ได้คะแนนมากที่สุด  ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมทั้งเขต     แสดงว่าประชาชนปฏิเสธพรรคการเมืองและผู้สมัคร     เมื่อมีการเลือกตั้งซ่อม พรรคนั้นๆ  ไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม และผู้สมัครในเขตนั้นที่แพ้   Vote  “No”   ก็ไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งซ่อม        เพราะประชาชนเขาปฏิเสธทั้งพรรคและผู้สมัครแล้ว...

            ทัศนะนี้ไม่มีตราไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     แต่ก็เป็นเรื่องที่ร่างกฎหมายประกอบในโอกาสต่อไปได้  ส่วนพรรคและผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดและต่ำลงมา    แต่มีคะแนนน้อยกว่า  Vote  “No”     ก็หมดสิทธิ์ลงสมัครซ่อม  เพราะประชาชนเขาพากันประจานพรรคและผู้สมัครในความไร้ความสามารถและเห็นความเลว     ประชาชนจึงพากัน Vote  “No”  นอกจาก

หมดสิทธิ์ส่งและลงสมัครซ่อมแล้ว       ก็ควรจะเลิกเล่นการเมือง     เอาปี๊บคลุมหัวด้วยความอับอายประชาชน       เพราะการแพ้ Vote  “No”     เป็นการถูกประชาชนลงโทษอย่างรุนแรงทั้งพรรคและผู้

สมัคร พูดง่ายๆ คือ พรรคและผู้สมัครถูกประชาชนเนรเทศจากการเมือง พรรคและผู้สมัครก็ไม่ควรจะหน้าด้านส่งผู้สมัครรายอื่นลงเขตนั้นอีก   เพราะประชาชนไม่เอาแล้ว   พรรคใหม่และผู้สมัครรายใหม่ที่ดีกว่าก็จะถือโอกาสส่งผู้สมัครลงให้เลือก    นักการเมืองเก่าที่เลวมากเลวน้อยก็จะหมดไปจากเขตและประเทศชาติของเรา

            ทั้งหมดนี้    ไม่ได้พูดตามพันธมิตร     ไม่ได้คิดตามนักกฎหมายที่เอียงซ้าย - เอียงขวาหาผล

ประโยชน์ ไม่ได้เขียนด้วยโกรธหรือชอบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด... ขอยืนยันในความเป็นกลางและเป็นจริง

 

                                                                            พระราชวิจิตรปฏิภาณ
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244