ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
ธุดงค์ธรรมชัย

 ธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์หรือเดินพาเหรด-จาริกเพื่อจารึก

.....................................

            กระแสวิจารณ์การเดินธุดงค์ของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี หนาหู ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์  ที่หนักหนาคือสื่อออนไลน์ มีการใช้คำหยาบ ด่าทออย่างรุนแรง ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกของการเดินธุดงค์ เพระยังมีการบิณฑบาตยาตราสลับกันไป

            จะให้วิจารณ์แบบนั้นคงไม่ได้หรอก แต่ใคร่ขอให้ทั้งวัดพระธรรมกาย และประชาชนต้องทำความเข้าใจธุดงค์ของพระพุทธเจ้าให้ดีเสียก่อนว่ามีพุทธประสงค์อย่างไรที่ทรงบัญญัติธุดงค์สำหรับภิกษุสามเณร

            แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ มีการบำเพ็ญเพียรของนักบวชประเภทฤาษี ชีไพร มีการทรมานกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากร่างไปทำลายกิเลส บางลัทธิก็เพ่งพระอาทิตย์ ยืนเท้าเดียว นอนบนวัตถุมีคม บ้างก็กำมือบริกรรมจนเล็บทะลุหลังมือ บ้างก็เปลือยกาย บ้างก็บูชาไฟให้ร่างกายเร่าร้อน จิตเมื่อยู่กับทุกขเวทนาก็จะลืมกิเลส การบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่า “ตบะ” คือการทรมานร่างกายเพื่อเผากิเลส แม้เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชก็บำเพ็ญเพียรอย่างนั้นเหมือนกัน เรียก “ทุกกรกิริยา” หลายวิธีการจนกระทั่งอดอาหารทรมานกาย และทรงบำเพ็ญได้ยิ่งกว่านักบวชในครั้งนั้น จวบจนกระทั่งพระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย จึงทรงได้สติ และหันมาบำเพ็ญแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะทรงสัมผัสได้ว่า มารที่ขัดขวางความสำเร็จ มี ๕ ประการ ข้อแรก คือ “ขันธมาร” แปลง่าย ๆ ว่า “เมื่อร่างกายวิปริต จิตก็วิปลาส” เอาแค่ปวดหัวก็หมดสติปัญญาแล้ว ถ้ายิ่งกว่านั้นปัญญาจะเหลืออะไร จึงตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า... การทรมานตน เป็นทุกข์ ไม่ใช่วิธีประเสริฐ หาประโยชน์มิได้... นี่คือตบะแบบฤาษี ชีไพร

            เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงประกาศคำสอน แต่คำสอนต้องมีภาคปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสควบคู่กับการบำเพ็ญเพียรทางจิตคือสมถกัมมัฏฐาน และทางปัญญาคือวิปัสสนากัมมัฏฐาน

            การฝึกภาคปฏิบัติทางกาย จิต ความเป็นอยู่ การใช้สอย การขบฉัน จึงเกิดขึ้น ทรงบัญญัติธุดงค์ แปลว่า...องค์หรือวิธีขัดเกลากิเลส... ต้อง ปวิเวกตา หลีกเร้น, วิริยาอารัมภตา ปรารภความเพียร, สันตุฏฐิตา สันโดษในปัจจัยสี่ เป็นต้น พูดง่าย ๆ คือ ละทิ้งความสุขแบบคฤหัสถ์มาปฏิบัติให้ตรงกันข้าม แต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าภิกษุรูปนั้น ๆ สมัครใจที่จะบำเพ็ญธุดงควัตรข้อใดใน ๑๓ ข้อ แม้เมื่อสมาทานก็ควรปฏิญาณให้พระเถระได้ทราบ บางธุดงค์ก็ต้องแจ้งให้เจ้าของสถานที่ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ทราบ ทั้งพระเถระก็ต้องควบคุมการประพฤติจนกว่าจะเข้มแข็งพอ อนึ่ง ถ้าบำเพ็ญอย่างปฏิญญาไม่ไหว ก็อาจถอนต่อหน้าสงฆ์ได้ แล้วหาวิธีปฏิบัติใหม่ ไม่ต้องไปรักษาปฏิญญาจนตัวตาย

            ธุดงค์ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั้นมี ๑๓ วิธีการ คือ

-          ถือผ้าบังสุกุล (ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ไม่มีผู้ถือครอง) เป็นวัตร

-          ถือครองเพียงไตรจีวรเป็นวัตร

-          ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร (ไม่รับนิมนต์)

-          เที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร (คือไม่ย้อนกลับ)

-          นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร (มื้อเดียว)

-          ฉันในบาตรเป็นวัตร

-          เมื่อฉันแล้วไม่รับอาหารที่นำมาถวายในภายหลัง

-          อยู่ป่าเป็นวัตร

-          อยู่โคนไม้เป็นวัตร

-          อยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร (มีที่มุง แต่ไม่มีฝาบัง)

-          อยู่ป่าช้าเป็นวัตร

-          อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้แล้วโดยไม่ร้องขอ ต่อรองหรือเลือก หรือสร้างเองเป็นวัตร

-          ถือการนั่งบำเพ็ญเพียรเป็นวัตร

            ส่วนบริขารที่ต้องติดตัวเสมอ คือ มีดเล่มน้อย เครื่องกรองน้ำ หินลับมีด (ปัจจุบันใช้มีดโกนสมัยใหม่)กลด คือ เครื่องมุงบังอันเป็นต้นแบบของแคมป์เล็ก นอกจากน้นก็มีกระติกใส่น้ำ ปัจจุบันพัฒนารูปแบบใส่ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็น อาสนะปูนั่ง  ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดปาก ยารักษาโรคเฉพาะตัว

การธุดงค์ พระต้องจาริกไปหาสถานที่ที่ตนองสมาทานธุดงค์ด้วยการเดินจาริกไปเป็นกลุ่มซึ่งถือธุดงค์ขัดเกลาแบบเดียวกัน แต่พอถึงสถานที่แล้วก็แยกกันพอให้มองเห็นและส่งเสียงถึงกัน เพื่อการแก้ข้อขัดข้องหรือการช่วยเหลือในกรณีจำเป็น ส่วนข้อปลีกย่อยเรียกมารยาท การขอเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นภูติผี ปีศาจ เทวดาอารักษ์ ก็ต้องศึกษาธรรมเนียม ที่สำคัญต้องไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวไป หรือไม่มีวัตถุมงคลไปจำหน่ายซึ่งเป็นอเนสนาแสวงหาลาภ เมื่อปฏิบัติธรรมก็สามารถฝึกเกลาความประพฤติในการดำรงชีวิตพระ

            คราวนี้ หันมาดูธุดงค์ธรรมชัยที่ดำเนินเป็นกิจกรรมอยู่ในปัจจุบันว่า ตรงกับธุดงค์ ๑๓ ประการไหม ? คำถามนี้ต้องเป็นคำถามที่วัดพระธรรมกายต้องถามตนเอง และตอบคำถามตามพุทธบัญญัติให้ได้ก่อน อย่าเถียง อย่าดื้อรั้น อย่าสร้างภาพสวยงาม

            คำถามต่อมาที่ต้องถาม คือ ทำไมต้องมีการรวมพระจำนวนมากจัดระเบียบแบบโปรแกรมม์ ครองจีวรรูปแบบเดียวกัน จัดขบวนแบบแฟนตาซี ทั้งพระทั้งคน พระเดินกำหนดอะไร จุดหมายปลายทางทำอะไรในแต่ละรูป พระของวัดเสร็จการเดินจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนในธุดงค์ ๑๓ ข้อ พระที่นิมนต์ขนมาได้รับการถวายปัจจัยรูปละเท่าไหร่ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละครั้ง เป็นเงินลงทุนเท่าไร ต้องถามพระที่ได้รับนิมนต์และถูกบังคับด้วยว่ามันขัดเกลากิเลสลงบ้างไหม เสียงบ่นของพระที่ทั้งนิมนต์และถูกบังคับ เขาพูดลับหลังว่าอย่างไร เขาบ่น เขาด่าว่าอย่างไร ประเมินเสียงวิจารณ์ชองคนทั่วไปว่าอย่างไร หรือคิดเอาว่า “ฉันจะทำอย่างนี้ มีอะไรไหม ?”  ภาพแห่งความงดงามที่ช่างภาพมีฝีมือชั้นเยี่ยมมันใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของธุดงควัตรของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ? มันลามไปต่างจังหวัดจนถึงแพร่ลัทธิไปถึงต่างประเทศ จนคนเข้าใจว่า “นี่ คือธุดงค์ขนานแท้” ระวัง “ผิดจะกลายเป็นครู”

            ขอเรียนท่านเจ้าคุณทั้งสองรูปว่าผมเองไม่ใช่เป็นศัตรูของวัดพระธรรมกาย  ความจริงผมเป็นกัลยาณมิตรตลอดมา ซึ่งท่านทั้งสองพอทราบดีว่า ผมป้องกันไว้ในหลายกรณี แต่ก็เฝ้ามองตลอดมา แม้บัดนี้ท่านอาจจะไม่รู้จักผมแล้วก็ได้ ส่วนญาติโยมที่นับถือจะโกรธก็ไม่ว่า แต่ปรโตโฆสะ คือ ฟังคนอื่นบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าโยมจะไม่ชอบหน้าก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องสำนึกว่า “มิตรที่ดีนั้น ต้องป้องกันความเสียหายของมิตร”

            ...แต่ถ้ายังเดินธุดงค์แบบนี้ ก็ต้องบอกได้เลยว่า “ไม่ใช่ธุดงค์ของพระพุทธเจ้า แต่เป็นธุดงค์ธรรมชัย คือธุดงค์แบบธัมมะชะโย” ที่ถูกสร้างรูปแบบขึ้นมาด้วยการจัดแบบแฟนตาซี มีอันแต่จะเหนื่อยทั้งการจัดการ การถูกวิจารณ์จากท่านผู้รู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังดึงชื่อเสียงของพระนักปกครองคณะสงฆ์ที่หลงนิมนต์และเกรงใจไปทำลายจนหมดสิ้น...

 

                                                                               ด้วยความรักและห่วงใย

                                                                                พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244