ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
หมาหัวเน่า article
หมาหัวเน่า

คนมักพูดถึงคนไม่มี ไม่มีใครคบ ว่า "หมาหัวเน่า" โดยไม่รู้ว่าหมาหัวเน่านั้นเป็นอย่างไร
และมีจุดจบอย่างไร เพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้และเป็นความคิดเชิงวิเคราะห์พฤติกรรม
ของตนและของคนอื่น จะนำเรื่องราวเรื่องหมาหัวเน่ามาเล่าให้ทราบกัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2526
อาตมาก็มีความจำเป็นที่ต้องเทศน์และบรรยายธรรม การอ่านการฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
เรียกว่าเก็บกระสุนดินดำสำรองไว้เยอะ วันหนึ่งก็ไปซื้อม้วนเทปคาสเซ็ทที่วัดมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร มาเปิดฟัง จำได้ว่าเป็นการบรรยายธรรมของ นาวาเอกอ่อน บุญพันธ์
ท่านเป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพเรือ เป็นนักพูด นักปาฐกถา นักโต้วาที ในเทปม้วนน
ี้ท่านบรรยายว่าคนบางคนอยู่กับใครไม่ได้ เห็นคนอื่นเขาไม่ดีไปหมด ตัวดีอยู่คนเดียว
ทำงานที่ไหนก็มีเรื่องย้ายบ่อย เพราะเห็นคนอื่นเลวไปหมด สุดท้ายก็อยู่กับใครไม่ได
้ เพราะมองว่าคนอื่นเลว ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่า ครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ทรงครองวัดราชบพิธ ก็คือเป็นเจ้าอาวาส วันหนึ่งมีพระหนุ่ม ๆ 
ไปกราบทูลท่านว่า กราบฝ่าพระบาท วัดของเรานี้คงยังสะอาดไม่พอ เพราะกระหม่อมสังเกต
มาหลายวันว่าที่ลานพระอุโบสถชั้นบนนั้น มีสุนัขตัวหนึ่ง มันนอนไม่มีความสุข นอนสักพักหนึ่งมัน
ก็ลุกขึ้นแล้วก็ใช้เท้าคุ้ย ๆ ตรงที่มันนอน แล้วก็นอนลงไปที่เดิม สักพักหนึ่งมันก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งร้อง
ครวญครางไปหาที่นอนใหม่ มันย้ายอย่างนี้หลายวัน แต่เดี๋ยวนี้มันหายไปจากวัดแล้ว
สมเด็จ ฯ ตรัสกับพระใหม่รูปนี้ว่า อันที่จริงโบสถ์วัดเราก็สะอาดดีแล้ว เวลาสุนัขตัวนี้มันจะนอน
ตรงไหนมันก็ใช้เท้าหน้าสองข้างคุ้ยแล้วมันก็นอน แต่สักพักมันก็ลุกมาคุ้ยใหม่แล้วก็นอน มันนอน
ไม่มีความสุข มันก็ลุกขึ้นแล้วมองที่ที่มันนอนอย่างเกลียดชัง แล้วมันก็หาที่นอนใหม่ แล้วมันก็ทำ
อย่างนั้นอีก เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน จนเป็นหลายวันเท่าที่เฑธอไปพบนั่นแหละ สุนัขตัวนี้ไม่มีใคร
รู้ว่ามาจากไหน แต่นอนมาใหม่ ๆ นั่นมันมีเลือดออกจากแผลที่หัว ไม่รู้ว่าใครเขาฟันหัวมาหรือมันกัด
กับตัวไหนมาจนเป็นแผล ต่อมาแผลมันก็เน่า แมลงวันตอมกินน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็หยอดไ่ข่ไว้เรียกว่า"
ไข่ขัง"แมลงวันจำนวนมากผลัดกันตอมก็หยอดไข่ขัง ๆ ก็กลายเป็นตัวหนอน ๆ ก็ไชหัวที่มีน้ำเลือดน้ำเหลือง 
สุนัขมันก็นนอนไม่เป็นสุข มันนึกว่าสถานที่ไม่สะอาด มันมองอย่างเกลียดชังที่ ๆ มันนอน โดยมัน
ไม่นึกว่าหัวมันเน่า แแลงวันตอม หนอนไชหัว จึงทำให้มันนอนไปเป็นสุข ย้ายไปก็ร้องครางไปวิ่งหัวเอียง
ไปหาที่ใหม่ อันที่จริงแก้ที่หัวของมันให้แผลหายเน่า มันนอนที่ไหน ๆ ก็มีความสุข สมเด็จ ฯ
ทรงประทานหข้อคิดแก่พระใหม่รูปนั้นต่อไปว่า อันที่จริงธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ด้วยกันถ้าตัวใดเป็นแผล
พวกมันก็จะช่วยกันเลียเอาเลือดหนองออก ไม่ช้าแผลก็หาย แต่สุนัขตัวนี้ มีแผลที่หัวติดมาก็อาจจะ
เป็นเพราะความเกเรของมันที่กระทำต่อคนหรือสุนัขด้วยกัน มันมาอยู่วัดเรามันก็คิดว่าดี แต่มันไม่ม
ีสัมพันธภาพกับสุนัขตัวอื่น ก็เลยไม่มีสุนัขเลียชำระแผลให้มัน ส่วนที่มันหายไปมันก็คงคิดว่าไปหาที่ ๆ
ดีกว่าวัดเรา แต่ไปก็ไปทั้งหัวเน่า ๆ ถึงไปอยู่ที่อื่นก็เป็นอย่างนี้อีก สุดท้ายเมื่อหนอนไชมากเข้ามันไม่ได้นอน 
มันก็เป็นโรคประสาท จำนวนหนอนเพิ่มขึ้นเชื้อโรคก็กำเริบ สุดท้ายมันก็บ้าเพราะโรคประสาทตาย สมเด็จ ฯ
สรุปสอนพระใหม่ว่าคนเรานั้นอยู่ที่ไหนต้องมีสัมพันธไมตรีด้วยสังคหวัตถุธรรม มีสาราณียธรรม
จึงจะมีมิตรมากทั้งเกื้อกูลและช่วยเหลือในยามขัดสน และต้องคิดต่อผู้อื่นในด้านที่ดี ไม่ใช่ดีกว่าเขา
แล้วมองคนอื่นเลวไปหมด สุดท้ายก็อยู่กับใครไม่ได้เพราะความคิดไม่ดีก็คือหัวเน่า ๆ ของสุนัขตัวนี้
(เรื่องที่มีคุณค่าแบบนี้ถ้าหายไปเสียแล้ว วันหน้าจะไม่มีใครรู้จักหมาหัวเน่า จึงนำมาเล่าให้ฟังเพื่อช่วย
กันเผยแพร่ต่อ ๆ กันไป)สุนัขตัวไหนช่วยเหลือด้วยการเลียชำระแผลให้มัน สุดท้ายที่มันหาย
ไปม้นก็คงรังเกียจวัดเราแล้วไปหาที่อยู่ใหม่บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244