ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
กะทิธรรม on - line
This Column Intro


เตือนพระบวชใหม่ ตอน 1article

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

เตือนพระใหม่ ตอน 2article

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

สำนึกความเป็นพระ ตอน 1article

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "โรคาพินาศ" ตอน 1article

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "โรคาพินาศ" ตอน 2article

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "โรคาพินาศ" ตอน 3article

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "โรคาพินาศ" ตอน 4article

โดย..พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

บทกลอนหนังตะลุงพระราชวิจิตรปฏิภาณ ตอน ที่ 1article

ประวัติพระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

บทกลอนหนังตะลุงประวัติพระราชวิจิตรปฏิภาณarticle

ประวัติพระราชวิจิตรปฏิภาร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง:ปากอมหอก ตอนที่ 1article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ<>

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม<>

ลีลาชีวิต เรื่อง:ปากอมหอก ตอนที่ 2article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ<>

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม<>

ลีลาชีวิต เรื่อง:ปากอมหอก ตอนที่ 3article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ<>

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม<>

ลีลาชีวิต เรื่อง :คาถาของผู้ทำงานarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง: พูดเถอะ เรื่องจะได้จบarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง:สัจจธรรม คือ รักษาคำพูดarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง :เครื่องวัดคน ตอนที่ 1article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง: เครื่องวัดคน ตอนที่ 2article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง : คนดีarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง: ปัญหาพายุ่งarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง: คิดarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง : สติกับการทำงาน ตอนที่ 1article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง: สติกับการทำงาน ตอนที่ 2article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต เรื่อง:สติกับการทำงาน ตอนที่ 3article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต ตอน: ปาก ตอนที่ 1article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ลีลาชีวิต ตอน ปาก ตอนที่ 2article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ<>

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม<>

ลีลาชีวิต ตอน : ร่มพระบรมโพธิสมภารarticle

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ลีลาชีวิต ตอน : ผัวร้าย ผลร้ายarticle

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ลีลาชีวิต ตอน : คุณธรรมของนพัฒนาarticle

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ลีลาชีวิต ตอน : กราบแม่article

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ลีลาชีวิต ตอน : กราบพ่อarticle

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ศาลาเผยแผ่ วัดสุทัศนเทพวราราม (ด้านเสาชิงช้า) โทร.02-222-6935,085 144 2244