ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
กระแสวิจารณ์ วัดพระธรรมกาย เรื่องธุดงค์ธรรมชัย....

ธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์หรือเดินพาเหรด-จาริกเพื่อจารึก

.....................................

            กระแสวิจารณ์การเดินธุดงค์ของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี หนาหู ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์  ที่หนักหนาคือสื่อออนไลน์ มีการใช้คำหยาบ ด่าทออย่างรุนแรง ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกของการเดินธุดงค์ เพระยังมีการบิณฑบาตยาตราสลับกันไป

            จะให้วิจารณ์แบบนั้นคงไม่ได้หรอก แต่ใคร่ขอให้ทั้งวัดพระธรรมกาย และประชาชนต้องทำความเข้าใจธุดงค์ของพระพุทธเจ้าให้ดีเสียก่อนว่ามีพุทธประสงค์อย่างไรที่ทรงบัญญัติธุดงค์สำหรับภิกษุสามเณร

            แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ มีการบำเพ็ญเพียรของนักบวชประเภทฤาษี ชีไพร มีการทรมานกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากร่างไปทำลายกิเลส บางลัทธิก็เพ่งพระอาทิตย์ ยืนเท้าเดียว นอนบนวัตถุมีคม บ้างก็กำมือบริกรรมจนเล็บทะลุหลังมือ บ้างก็เปลือยกาย บ้างก็บูชาไฟให้ร่างกายเร่าร้อน จิตเมื่อยู่กับทุกขเวทนาก็จะลืมกิเลส การบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่า “ตบะ” คือการทรมานร่างกายเพื่อเผากิเลส แม้เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชก็บำเพ็ญเพียรอย่างนั้นเหมือนกัน เรียก “ทุกกรกิริยา” หลายวิธีการจนกระทั่งอดอาหารทรมานกาย และทรงบำเพ็ญได้ยิ่งกว่านักบวชในครั้งนั้น จวบจนกระทั่งพระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย จึงทรงได้สติ และหันมาบำเพ็ญแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะทรงสัมผัสได้ว่า มารที่ขัดขวางความสำเร็จ มี ๕ ประการ ข้อแรก คือ “ขันธมาร” แปลง่าย ๆ ว่า “เมื่อร่างกายวิปริต จิตก็วิปลาส” เอาแค่ปวดหัวก็หมดสติปัญญาแล้ว ถ้ายิ่งกว่านั้นปัญญาจะเหลืออะไร จึงตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า... การทรมานตน เป็นทุกข์ ไม่ใช่วิธีประเสริฐ หาประโยชน์มิได้... นี่คือตบะแบบฤาษี ชีไพร

            เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงประกาศคำสอน แต่คำสอนต้องมีภาคปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสควบคู่กับการบำเพ็ญเพียรทางจิตคือสมถกัมมัฏฐาน และทางปัญญาคือวิปัสสนากัมมัฏฐาน

            การฝึกภาคปฏิบัติทางกาย จิต ความเป็นอยู่ การใช้สอย การขบฉัน จึงเกิดขึ้น ทรงบัญญัติธุดงค์ แปลว่า...องค์หรือวิธีขัดเกลากิเลส... ต้อง ปวิเวกตา หลีกเร้น, วิริยาอารัมภตา ปรารภความเพียร, สันตุฏฐิตา สันโดษในปัจจัยสี่ เป็นต้น พูดง่าย ๆ คือ ละทิ้งความสุขแบบคฤหัสถ์มาปฏิบัติให้ตรงกันข้าม แต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าภิกษุรูปนั้น ๆ สมัครใจที่จะบำเพ็ญธุดงควัตรข้อใดใน ๑๓ ข้อ แม้เมื่อสมาทานก็ควรปฏิญาณให้พระเถระได้ทราบ บางธุดงค์ก็ต้องแจ้งให้เจ้าของสถานที่ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ทราบ ทั้งพระเถระก็ต้องควบคุมการประพฤติจนกว่าจะเข้มแข็งพอ อนึ่ง ถ้าบำเพ็ญอย่างปฏิญญาไม่ไหว ก็อาจถอนต่อหน้าสงฆ์ได้ แล้วหาวิธีปฏิบัติใหม่ ไม่ต้องไปรักษาปฏิญญาจนตัวตาย

            ธุดงค์ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั้นมี ๑๓ วิธีการ คือ

-          ถือผ้าบังสุกุล (ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ไม่มีผู้ถือครอง) เป็นวัตร

-          ถือครองเพียงไตรจีวรเป็นวัตร

-          ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร (ไม่รับนิมนต์)

-          เที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร (คือไม่ย้อนกลับ)

-          นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร (มื้อเดียว)

-          ฉันในบาตรเป็นวัตร

-          เมื่อฉันแล้วไม่รับอาหารที่นำมาถวายในภายหลัง

-          อยู่ป่าเป็นวัตร

-          อยู่โคนไม้เป็นวัตร

-          อยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร (มีที่มุง แต่ไม่มีฝาบัง)

-          อยู่ป่าช้าเป็นวัตร

-          อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้แล้วโดยไม่ร้องขอ ต่อรองหรือเลือก หรือสร้างเองเป็นวัตร

-          ถือการนั่งบำเพ็ญเพียรเป็นวัตร

            ส่วนบริขารที่ต้องติดตัวเสมอ คือ มีดเล่มน้อย เครื่องกรองน้ำ หินลับมีด (ปัจจุบันใช้มีดโกนสมัยใหม่)กลด คือ เครื่องมุงบังอันเป็นต้นแบบของแคมป์เล็ก นอกจากน้นก็มีกระติกใส่น้ำ ปัจจุบันพัฒนารูปแบบใส่ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็น อาสนะปูนั่ง  ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดปาก ยารักษาโรคเฉพาะตัว

การธุดงค์ พระต้องจาริกไปหาสถานที่ที่ตนองสมาทานธุดงค์ด้วยการเดินจาริกไปเป็นกลุ่มซึ่งถือธุดงค์ขัดเกลาแบบเดียวกัน แต่พอถึงสถานที่แล้วก็แยกกันพอให้มองเห็นและส่งเสียงถึงกัน เพื่อการแก้ข้อขัดข้องหรือการช่วยเหลือในกรณีจำเป็น ส่วนข้อปลีกย่อยเรียกมารยาท การขอเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นภูติผี ปีศาจ เทวดาอารักษ์ ก็ต้องศึกษาธรรมเนียม ที่สำคัญต้องไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวไป หรือไม่มีวัตถุมงคลไปจำหน่ายซึ่งเป็นอเนสนาแสวงหาลาภ เมื่อปฏิบัติธรรมก็สามารถฝึกเกลาความประพฤติในการดำรงชีวิตพระ

            คราวนี้ หันมาดูธุดงค์ธรรมชัยที่ดำเนินเป็นกิจกรรมอยู่ในปัจจุบันว่า ตรงกับธุดงค์ ๑๓ ประการไหม ? คำถามนี้ต้องเป็นคำถามที่วัดพระธรรมกายต้องถามตนเอง และตอบคำถามตามพุทธบัญญัติให้ได้ก่อน อย่าเถียง อย่าดื้อรั้น อย่าสร้างภาพสวยงาม

            คำถามต่อมาที่ต้องถาม คือ ทำไมต้องมีการรวมพระจำนวนมากจัดระเบียบแบบโปรแกรมม์ ครองจีวรรูปแบบเดียวกัน จัดขบวนแบบแฟนตาซี ทั้งพระทั้งคน พระเดินกำหนดอะไร จุดหมายปลายทางทำอะไรในแต่ละรูป พระของวัดเสร็จการเดินจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนในธุดงค์ ๑๓ ข้อ พระที่นิมนต์ขนมาได้รับการถวายปัจจัยรูปละเท่าไหร่ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละครั้ง เป็นเงินลงทุนเท่าไร ต้องถามพระที่ได้รับนิมนต์และถูกบังคับด้วยว่ามันขัดเกลากิเลสลงบ้างไหม เสียงบ่นของพระที่ทั้งนิมนต์และถูกบังคับ เขาพูดลับหลังว่าอย่างไร เขาบ่น เขาด่าว่าอย่างไร ประเมินเสียงวิจารณ์ชองคนทั่วไปว่าอย่างไร หรือคิดเอาว่า “ฉันจะทำอย่างนี้ มีอะไรไหม ?”  ภาพแห่งความงดงามที่ช่างภาพมีฝีมือชั้นเยี่ยมมันใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของธุดงควัตรของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ? มันลามไปต่างจังหวัดจนถึงแพร่ลัทธิไปถึงต่างประเทศ จนคนเข้าใจว่า “นี่ คือธุดงค์ขนานแท้” ระวัง “ผิดจะกลายเป็นครู”

            ขอเรียนท่านเจ้าคุณทั้งสองรูปว่าผมเองไม่ใช่เป็นศัตรูของวัดพระธรรมกาย  ความจริงผมเป็นกัลยาณมิตรตลอดมา ซึ่งท่านทั้งสองพอทราบดีว่า ผมป้องกันไว้ในหลายกรณี แต่ก็เฝ้ามองตลอดมา แม้บัดนี้ท่านอาจจะไม่รู้จักผมแล้วก็ได้ ส่วนญาติโยมที่นับถือจะโกรธก็ไม่ว่า แต่ปรโตโฆสะ คือ ฟังคนอื่นบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าโยมจะไม่ชอบหน้าก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องสำนึกว่า “มิตรที่ดีนั้น ต้องป้องกันความเสียหายของมิตร”

            ...แต่ถ้ายังเดินธุดงค์แบบนี้ ก็ต้องบอกได้เลยว่า “ไม่ใช่ธุดงค์ของพระพุทธเจ้า แต่เป็นธุดงค์ธรรมชัย คือธุดงค์แบบธัมมะชะโย” ที่ถูกสร้างรูปแบบขึ้นมาด้วยการจัดแบบแฟนตาซี มีอันแต่จะเหนื่อยทั้งการจัดการ การถูกวิจารณ์จากท่านผู้รู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังดึงชื่อเสียงของพระนักปกครองคณะสงฆ์ที่หลงนิมนต์และเกรงใจไปทำลายจนหมดสิ้น...

 

                                                                               ด้วยความรักและห่วงใย

                                                                                พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 พระคาถาภาวนามีบุตรicon

 ารที่คู่ครองบางคู่ไม่มีบุตร ธิดา เพื่อเป็นพยานรักและสืบสกุล สือต่อธุรกิจ    และเป็นทายาทรับมรดก ย่อมเป็นความทุกข์ของคู่ครอง  อีกทั้งเป็นความทุกข์ของตระกูลทั้งสองฝ่าย  ทุกข์เพราะเมื่อชราภาพแล้วจะหาใครมาดูแลเฝ้าปฏิบัติช่วยเหลือ  ยามป่วยไข้ก็ไม่มีใครดูแลรักษา  ครั้นมรณาก็ไม่มีใครจัดการงานศพได้  


นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรมicon

ไม่ให้คุณแก่คนที่เราโปรด
ไม่ให้โทษแก่คนที่เราไม่ชอบ
อย่าลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้
อย่าให้ประชาชนเสียความไว้วางใจ
 อย่าเข้ามาหาผลกำไรกับภาษี

 


ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจานicon

 1. คืนหมาหอน คือ คืนหมาหิว
2. เงินที่จ่ายซื้อสิทธิ์ คือ เลือกคนทุจริตไปปล้นบ้านปล้นเมือง
3. ผู้ขายเสียง คือ ผู้ทรยศต่อชาติ พวกทรราชย์ คือ ผู้ซื้อสิทธิ์
4. ประชาธิปไตยที่ขายเสียง ซื้อเสียง คือ การสร้างวิกฤติต่อบ้านเมือง

 

 

More »
ผลงานล่าสุด...หนังสือธรรมะยอดฮิต พระราชวิจิตรปฏิภาณicon

อาทิ  เด็กกลุ้ม หลวงตาแก้ คนดีต้องปิดทอง ตำราเลี้ยงลูก ให้ถูกต้อง วงเวียนกรรม  พุทธานุภาพ ฝ่าความจน คนเหนือดวง (อุ-อา-กะ-สะ) หัวใจเศรษฐี


หนังสือธรรมะ ผลงานล่าสุด พระราชวิจิตรปฏิภาณicon

อาทิ  คนดีต้อง ปิดทอง ตำราเลี้ยงลูก วงเวียนกรรม พุทธานุภาพ ฝ่าความจน คนเหนือดวง ปริวรรต พิธีกรรม (คู่มือชาวพุทธ) เด็กกลุ้ม หลวงตาแก้ และ กรรมลิขิต คน  คน ลิขิตกรรม (ทัศนียากร)


หนังสือออกใหม่ ปี 2551icon

อาทิ   มหาเวสสันดรชาดก ยอดแห่งผู้นำ  วัยแห่งความรัก  ร่ำรวยความสุข ปลูกมโนธรรม  ชีวิตลิขิตได้เอง พิชิตความล้มเหลว หลักการผู้นำ ธรรมะครองชีวิต ธรรมะเตือนตน ทางแห่งความรุ่งเรือง  ปริศนาธรรม และยังหนังสือธรรมะอีกหลากหลาย


หนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดสุทัศนเทพวรารามicon

เป็นหนังสือสวดมนต์ฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม ที่ใช้สวดในภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ส่วนที่สนใจจะทำบุญถวายวัดที่ท่านศรัทธาและนำไปสวดที่บ้านจะดีและเป็นมงคลอย่างยิ่ง


หนังสือการ์ตูนธรรมะ ชีวิตจริงอิงชาดกicon

หนังสือการ์ตูนธรรมะชาดก พิมพ์ด้วยกระดาษอาบมัน สี่ สี สวยงาม เหมาะสำหรับเด็ก ๆ

มี 10  เล่ม  10  เรื่อง  และเล่มเล็ก อีก  4  เล่ม  4 เรื่อง   ปิดเทอมนี้ ผู้ปกคอรงควรมีให้ลูกหลานอ่าน  ไปที่ศาลาเผยแผ่วัดสุทัศน์ฯ เสาชิงช้า


คม-ชัด-ลึกicon

คำคมในหนังสือ  คม-ชัด-ลึก  บางส่วน....

พ่อแม่  ต้องกตัญญู -  คุณครู  ต้องเคาพร  - เพื่อนดี  ต้องหมั่นคบ  แล้วจะพบความรุ่งเรือง


หนังสือ คติธรรมนำชีวิตicon

หนังสือคติธรรมนำชีวิต เป็นคติเตือนใจ เป็นธรรมะเตือนตน พิมพ์ด้วยกระดาษสี่สีสวยงาม  สำหรับทุกท่าน  ที่ศาลาเผยแผ่วัดสุทัศน์ ฯ


หนังสือ วิสัยทัศน์ คม-ชัด-ลึก และ สอดส่อมองเมืองicon

คำคม ในหนังสือทิสัยทัศน์ คม ชัด ลึก บางส่วน   :นำของเก่ามาใช้  อย่าซื้อของใหม่เข้าบ้าน  บริหารอย่างมีบัญชี  ใช้ "ทฤษฎีใหม่"ในครอบครัว

More »
ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT

สนใจธรรมะ ของพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ" มีทั้ง CD MP3 VCD DVD  และหนังสือธรรมะยอดนิยมอีกมากมาย แวะชมได้ที่ศาลาเผยแผ่วัดสุทัศน์ฯ โทรสอบถาม 0-2222-9632 ตั้งแต่วเวลา 09-00-14.30 น.ทุกวัน ...{ชมและฟังธรรมะสด ๆ } คลิกที่รูปท่านเจ้าคุณได้เลย

 

ติดตามชม  ลีลาชีวิต  และธรรมรส-ธรรมรัฐ ออกอากาศ สถานี NBT

พูดคุยปัญหาชีวิต กับ พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"