ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
เว้นวรรค ? article

เว้นวรรค ?

เนื่อหา
การเขียนหนังสือ การพูด ต้องมีการเว้นวรรค ถ้าไม่มีการวันวรรคการพูดก็จักสำลัก การเขียนก็ขาดการพัก สายตา เว้นวรรค จึงมีความสำคัญในการพูดและการเขียน ซึ่งจักเกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูด-ผู้ฟัง ผู้เขียน- ผู้อ่าน


การงาน การบ้าน การเมือง ก็ต้องมีการเว้นวรรค ถามว่าเว้นวรรคเพื่ออะไร ? และจะได้รับผลอะไร คำตอบก็คือ


เว้นวรรค เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี


เว้นวรรค เพื่อพิสูจน์ความชั่วความดีของตน


เว้นวรรค เพื่อพิสูจน์ความสามารถของคนอื่น


เว้นวรรค เพื่อพักฟื้นร่างกายและสมอง


เว้นวรรค เพื่อกลับมามองอดีดของตน


เว้นวรรค เพื่อดูคนจริงใจหรือไม่จริงใจ


เว้นวรรค เพื่อก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง


เว้นวรรค เพื่อกำจัดความกลุ้มและความลุ่มหลง


เว้นวรรค เพื่อปลงว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


ตอนที่อาตมาบวชพระพรรษาแรก ก็ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเลขนุการรองเจ้าคณะ – ภาค 4 ต่อมาอีก 2 ปี ก็เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค 4 ต่อมาพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี ก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม สืบต่อจากพระเดช-พระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถระ ) จึงได้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าอาวาส อีกทั้งต้องบริหารสำนักเรียน และอื่นๆ ถือว่า “มีอำนาจเต็มมือเต็มที่” ด้วยอายุที่น้อยกว่าพระเถระรูปอื่น ๆ จึงต้องทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับ ที่ได้รับความไว้วางใจ เวลาล่วงเลยมา 14-15 ปีหน้าที่การงานก็บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจ แต่เชื่อไหม “ไม่มีเวลาหายใจ” คือไม่มีเวลาพักผ่อน นอนหลับ หาความรู้ใหม่ ๆเพิ่ม ไม่มีเวลาไปนอนพักต่างวัด หรือไปต่างประเทศกับเขาบ้าง แล้วก็มีเสียงเข้าหูบ่อย ๆว่า.. .กุมอำนาจเจ้าคณะภาค กุมอำนาจเจ้าอาวาส กุมอำนาจเพื่อสร้างพวกพ้อง เพื่อวางแผนเป็นใหญ่ กุมอำนาจการเงินเพื่อผลประโยชน์...

 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ขาดการถาม ทำให้เสียใจบ้าง กลัดกลุ้มบ้าง โกรธบ้าง ฮึดฮื้อบ้าง ท้อใจบ้าง ในขณะเดียวกันเพื่อนฝูงก็คุยกันไม่ค่อยสนุก ยิ่งสร้างทีมงานใหม่เพื่อร่วมกันทำงานก็กลายกลับเป็นสร้างพวกพ้อง แล้ววันหนึ่งก็คิดว่า...เราจะแบกไปเพื่ออะไร ควรต้องกระจายงานด้วยการสละตำแหน่ง...แต่คำถามที่ตามมาของการลาออกจากตำแหน่งก็คือ...ใครเขาจะว่าเราอย่างไรกันนี่ เขาจะเห็นความสำคัญของเราอีกไหม ต่อไปเขาจะย้ำยีเราไหม ? เราจะอยู่ในสภาพอย่างไร เราจะมีสังคมในแบบเดิมไหม?...นี่คือสารพัดคำถาม เมื่อสารพัดคำถามเข้า แล้วลองเปรยปรึกษาบางรูปบางคนก็ได้รับคำทัดทานทักท้วงด้วยเหตุผลที่เขาจะได้ประโยชน์จากเราทั้งนั้น ในที่สุดก็ค่อย ๆ แบ่งงานบริหาร แล้วก็ลาออกจากตำแหน่งท้ายสุด คือ ตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะภาค 4 ด้วยการตัดสินใจว่า จะไม่กลับไปดู และอาลัยอาวรณ์มันอีกเลย กับอีกทั้งต้องตัดใจจากผู้คนที่เป็นทั้งพระและฆราวาส ท่านผู้อ่านเจ้าเอ๋ย มันปวดร้าวดีพิลึก แล้วคำถามที่คาดการณ์ไว้ก็ได้รับทั้งหมด รวมทั้งพระและคนที่เราเคยช่วยเหลือ จึงนึกถึงคำพูดของท่านพระครูพิศาลธรรมโกศล (หลวงตาแพร เยื่อไม้) ว่า...“ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รัก ยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย”...


วันนี้ ถ้าไม่เว้นวรรคทั้งหมด วันนี้ก็คงไม่มีเวลาจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนหนังสือ ริเริ่มงานใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่เสริมเพิ่มขึ้นทุกวัน การทำงานก็คงอยู่กับอีกมุมหนึ่ง ซึ่งมีแต่เสียงนินทาด่าทอสารพัด อย่าว่าแต่คนอื่นเลย พวกที่ทำงานด้วยกันก็ยังทะเลาะ และแทงลับหลัง เมื่อไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการ หรืออ่านใจเราไม่ออก


วันนี้เช่นเดียวกัน ท่านนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เว้นวรรคทางการเมือง คนที่คิดว่ามันง่าย แต่ตนเองไม่เคยทำไม่รู้หรอกว่ามันยาก ลองคิดถึงตัวเราซิว่า เพียงแค่เขาไม่แต่งตั้งในบางตำแหน่ง เรายังเป็นเดือดเป็นแค้นแทบตาย ถึงขนาดฆ่ากันตายก็มี นี่แค่ตำแหน่งเล็ก ๆ แต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นใหญ่มิใช่น้อย ถ้าคิดว่าเราเป็นเขาเราจะกล้าเว้นวรรคหรือไม่ กับข้อแม้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น สมาชิกพรรค การร่วมมือทางการเมือง การยอมยุบพรรคมารวมกัน และอีกสารพันเงื่อนไข วันนี้ท่านนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ประกาศเว้นวรรคได้ก็เท่ากับว่าได้ทำสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยาก เป็นการชนะตนเองที่ประเสริฐสุด ดั่งคำที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย การชนะตนเองเป็นสิ่งประเสริฐสุด ยิ่งการชนะครั้งนี้ท่านยืนยันว่าอยู่บน “ความจงรักภักดีและความรักความสามัคคีของคนในชาติ” จึงเป็นเหตุผลที่นำมาสู่การชนะตนเอง เพื่อนร่วมพรรค เพื่อนรักของท่านก็ไม่ต้องเสียใจ หรือรู้สึกอับอายว่าพ่ายแพ้ ส่วนใครเขาคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ชนะก็อย่าไปเสียใจ


ณ วันเวลาที่นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้นกลับจากการเข้าเฝ้าฯ แล้วประกาศเว้นวรรคทางการเมือง ขอความกรุณาอย่านำไปแอบอ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ใดฉวยโอกาสนำมาพูดโดยที่มิได้อยู่ในที่นั้น มันผู้นั้นเป็นผู้แอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ ที่ไม่ควรเชื่อและไม่ควรให้อภัย
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244