ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
บัญญัติ ๓ ประการ article

หัวใจ ๔ ห้อง

...รื่องของการดำรงชีวิต มีข้อคิดตั้งหลายอย่าง อาตมา ก็ให้ข้อคิด ต่อท่านทั้งหลาย หลายๆ ลักษณะด้วยกัน ในลักษณะต่อแต่นี้ไป ที่อยากจะฝากเป็นข้อคิด ในการดำเนินชีวิตโดยรวม ที่จะมีความสุขอยู่ได้ อยู่ที่ความเข้าใจ
. . . . . . เข้าใจขอ
. . . . . . เข้าใจให้
. . . . . . เข้าใจใช้
. . . . . .เข้าใจซึ่งกันและกันมีความสุข

. . . . เข้าใจขอ" เมื่อจะขอ ขอเป็นไหม ขอสนองความจำเป็น หรือขอสนองตัณหา พวกเราลองมาดู พระเวสสันดร ที่ชาวกลิงครัฐ เขาอดอยากปากแห้ง เพราะเขาไม่มีน้ำทำนา เขาก็ขอน้ำ ขอช้าง ช้างปัจจัยนาเคนทร์ เป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำ ขอไปได้แล้ว เขาก็ดับความเดือดร้อนได้ ดังนั้น ถ้าคนทุกคน เกิดมาเข้าใจขอ รับรองได้ว่า มีความสุข เพราะสิ่งที่ขอนั้น อำนวยประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ขออะไรก็ตาม ขอสนองความจำเป็นก่อน ที่จะขอ สนองตัณหา

. . . . . . ประการต่อมา "เข้าใจให้" คนที่จะให้เข้าใจให้ไหม บางคน คนขอ ก็ไม่เข้าใจขอ คนให้ ก็ตามใจ ไม่เข้าใจให้ ลูกสอบได้หน่อยเดียว ให้รถไปคันหนึ่ง แต่ไม่ได้คิดถึงรายละเอียด ที่จะเกิดขึ้น ในระยะหลังต่อมา ซึ่งเป็นภาระเป็นอันตราย นี่แสดงว่า ไม่เข้าใจให้

. . . . . . พระเวสสันดร จะให้อะไรใครนั้น เข้าใจให้ เมื่อเข้าใจให้ ผู้ให้ ก็ไม่สสูญเสีย โดยเปล่าประโยชน์ ผู้รับก็ได้ ประโยชน์เต็มที่ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจขอ ถ้าเราเข้าใจให้ เราก็ให้สติไปด้วย หรือให้หัวไปด้วย ได้แก่ ให้หัวคิด ไม่ได้ ให้ท้าย ดังนั้น การเข้าใจให้สำคัญที่สุด

. . . . . . "เข้าใจใช้" เงินทอง เข้าใจใช้ไหม พราหมณ์สองผัวเมีย รับฝากเงิน ของชูชกไว้ ผลที่สุดประมาทในเงิน ของชูชก ก็เอาเงินไปใช้หมด ตาชูชก ขอทานกลับมา มาทวงเงิน พราหมณ์สองผัวเมีย ไม่มีเงินไปให้เขา ตาชูชกแกก็ ร้องลำเลิกเบิกประจาน ว่าโกงเงินแก ผลที่สุด พราหมณ์สองผัวเมีย ก็ต้องเสียลูกสาว ให้เป็นเมียตาชูชก ลูกสาวเป็น สิ่งที่รักที่สุด แต่ถ้าไม่รู้จักใช้เงิน เราก็ต้องเสียของรัก ดังนั้น คนที่ประมาทในเงิน ใช้เงินโดยที่ ไม่ประมาณตนเองนั้น มักจะเสียของรัก เหมือนพราหมณ์สองผัวเมีย ที่เสียลูกสาว คืออมิตดา ให้ไปเป็นเมียตาชูชก ดังนั้น คนทุกคนต้อง เข้าใจใช้

. . . . . . สุดท้าย "เข้าใจซึ่งกันและกัน" ที่ไหนไม่มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน ที่นั่นไม่มีความสุข ชาวเมืองสีพี ไม่เข้าใจ พระเวสสันดร พระเวสสันดร ก็ต้องหนีออกจากเมือง ถูกเนรเทศ พ่อไม่เข้าใจลูก ก็หนี ทุกคนไม่เข้าใจกัน มีอันพลัดพราก จากกันไป ผลสุดท้าย ชาวเมืองเข้าใจ เจตนาของพระเวสสันดร จึงไปรับ พระเวสสันดร กลับมา ตรงนี้แหละ ชาวเมือง ก็มีความสุข พระเวสสันดร ก็มีความสุข ชาวกลิงครัฐ ซึ่งขอช้างไปแล้ว เอาช้างมาคืนก็มีความสุข

. . . . . . เรื่องเวสสันดรชาดก อาตมาภาพ วิจัยอย่างนี้ ก็เพราะเหตุว่า "เป็นแม่บทของการปกครอง" ดังนั้น ถ้าทุกท่าน ได้ศึกษาให้เข้าใจแล้ว เราก็จะพบความจริง โดยสรุปว่า

"ชีวิตมีความสุข ในระดับ ตัว ครัว เขต ประเทศชาตินั้น ต้องเข้าใจขอ เข้าใจให้ และเข้าใจ ซึ่งกันและกัน จึงจะเป็นความสุขอย่างสมบูรณ์"

 

 
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244