ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article

 

ธรรมะปฏิสันถาร / พระราชวิจิตรปฏิภาณ - 18/5/2550

ธรรมะปฏิสันถาร / พระราชวิจิตรปฏิภาณ
++
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ


เนื่องในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2550 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ร่วมกับสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร


ในการนี้ ได้รับพระราชานุญาตให้จัดให้มีเทศนา 3 ธรรมาสน์ เรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในมหามงคลโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ณ เวทีสะท้อนธรรม


เมื่อได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนา ในพระราชนิพนธ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระมหาชนก ต้องแสดงตามสำนวนพระราชนิพนธ์เป็นหลัก แต่ที่หนักใจที่สุดก็คือ ผู้เข้าฟังมิได้อ่านพระราชนิพนธ์มาก่อน อาตมภาพเองแม้อ่านมาหลายสิบเที่ยวก็ยังมิได้แตกฉานอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้น เพื่อให้การสดับพระธรรมเทศนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง จึงได้วิจัยพระมหาชนกว่าเป็น “คัมภีร์ชีวิต” ในด้านใดบ้าง โดยแต่งเป็นแหล่เรียกว่า “แหล่ปฐมบท” ก่อนเข้าสู่ภาคการแสดงธรรมในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านแหล่ปฐมบทแล้ว กรุณาซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ (ไม่ใช่อ่านจากพระไตรปิฎก)

อ่าน แล้วลองพิจารณาตามแหล่ปฐมบทที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “สอน” ท่านจะได้รับความรู้อันประเสริฐยิ่งจากพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” แล้ววันศุกร์หน้า จะได้มารับพรสรุป “พระมหาชนก” เชิญอ่านแหล่ปฐมบท หรือ จะแหล่ไปด้วยก็ได้ สุขใจได้ปัญญา กับทั้งขอฝากพระคุณเจ้าที่เป็นนักเทศน์แหล่ ช่วยกันเทศน์เรื่องพระมหาชนก แหล่นี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ส่วนแหล่สรุปติดตามวันศุกร์หน้า...แหล่ปฐมบท “พระมหาชนก
”
เจริญสุข สวัสดี ญาติโยมน้องพี่ทุกถ้วนหน้า

ประนมมือนั่งฟังเทศนา ต่างมีศรัทธามาฟังเทศน์ธรรม์

ด้วยวันนี้มีเจตจำนง ตั้งความประสงค์สมานฉันท์

อยากฟังชาดกยกเรื่องสำคัญ ชาดกเรื่องนั้นพระราชนิพนธ์

มหาชนกชาดกเรื่องดัง ถ้าใครได้ฟังชั่งในเหตุผล

คัมภีร์ชีวิตสะกิดใจตน พระราชนิพนธ์แห่งองค์ราชัน

องค์ภูมิพลอดุลยเดช นิพนธ์เชิงเทศน์เป็นแนวสร้างสรรค์

สอนการปกครองคล้องปัจจุบัน สอนให้ยึดมั่นขั้นของความเพียร

สอนการช่วยเหลือกูลเกื้อปรานี พิทักษ์คนดีอย่าให้พาเหียร

สอนลูกกำพร้าให้ตั้งหน้าเรียน อย่าได้เบียดเบียนบิดรมารดา

สอนยามมีภัยอย่าไร้สติ ความรู้นั้นสิกำจัดปัญหา

สติตั้งมั่นสร้างสรรค์ปัญญา ประชุมวิชามาช่วยเหลือตน

สอนผู้ปกครองสอดส่องสายตา ดูชาวประชาทั่วทุกแห่งหน

รักษาคนดีอย่าให้มีกังวล ช่วยบันดาลดลให้พ้นลำเค็ญ

สอนการเลือกคู่ให้อยู่ยืนยาว ใครมีลูกสาวจะต้องมองเห็น

เลือกชายเป็นคู่ให้อยู่ร่มเย็น เลือกชายให้เป็นเย็นกายเย็นใจ

สอนนักปกครองสอดส่องบริวาร ต้องหมั่นวิจารณ์เพื่อการแก้ไข

สิ่งหนึ่งสะท้อนย้อนบอกความนัย รู้จักวิจัยได้เป็นตำรา

สอนการไตร่ตรองมองดูความหลัง ถึงความพลาดพลั้งระวังไว้หนา

สอนยามตกต่ำระกำอุรา ใครช่วยเรามาอย่าลืมพระคุณ

สอนนักปกครองให้ตรองปัญหา แล้วใช้ปัญญาเข้ามาเกื้อหนุน

สอนการใช้คนได้ผลคุ้มทุน สอนการค้ำจุนเก้าวิธีการ

อันปริศนาพระมหาชนก ถ้าใครคิดตกจะเป็นรากฐาน

เกิดผลสัมฤทธิ์ทุกกิจการ องค์พระภูบาลประทานของดี

พระมหาชนกยกเป็นตำรา เชิญญาติกาสู่ธรรมวิถี

อัญเชิญชาดกสาธกวาที เป็นธรรมคดี ณ บัดนี้ เทอญ

 

จาก..หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244