ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ article

 

พระผู้เป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ


ดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ  (เจ้าคุณพิพิธ)

 

สมเด็จบรมบพิตร  พระธรรมิกมหาราชาธิราช  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระประชวร  ด้วยมีขันมารเบียดเบียนพระวรกาย  เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการถวายอภิบาล   โดยคณะแพทย์ พยาบาล  ทรงประทับรับการถวายอภิบาล    โรงพยาบาลศิริราช  ขณะนี้สำนักพระราชวังได้แถลงถึงพระอาการว่าอยู่ในขั้นปลอดภัย  และสามารถเสด็จกลับได้ในไม่ช้านี้

  ทันทีที่สำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระประชวร  และเข้ารับการถวายอภิบาล    โรงพยาบาลศิริราช   ดวงใจไทยเกือบทุกดวง   ก็มีอาการเจ็บป่วยมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพระองค์  แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนได้เห็น   ชาวโลกได้เห็นความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยถวายแด่พระองค์   ด้วยการไปเยี่ยมพระอาการ    โรงพยาบาลศิริราช   พื้นที่ของโรงพยาบาลคลาคล่ำคับคั่งไปด้วยประชาชนชาวไทย   สายตาทุกดวงจดจ้องมองไปยังอาคารอันเป็นที่ประทับ   ทุกคนประนมมือแหงนหน้าขึ้นมองไปยังชั้นอาคารสูงตระหง่าน   โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า   น้ำตาแห่งความรักภักดีเอ่อเบ้าตาไหลอาบแก้มหยดปลายคาง   ต่างก็พร่ำสวดมนต์อธิษฐานจิตตามศาสนาที่ตนนับถือ   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดในโลกและจักวาลได้ถูกอธิษฐานอันเชิญให้โปรดพิทักษ์รักษาพระองค์ให้นิราศนิรันตรายจากโรคันขันธมาร  ให้ทรงพระเกษมสำราญโดยเร็วพลัน 

ในบรรดาผู้สามารถไป    โรงพยาบาลศิริราชได้   บางคนบางท่านไม่ยอมกลับจนลูกหลานต้องนำเสื้อผ้าไปเปลี่ยนให้   เพราะอะไรเล่า ?   ก็เพราะเขารักในหลวงของเขา   รักเกินกว่าชีวิตของตนเอง   แล้วอธิษฐานอย่างไรเล่า ?   เขาอธิษฐานเหมือนกันว่า...ถ้าชีวิตของข้าพเจ้านี้สามารถต่อพระชนมายุของในหลวงได้แม้หนึ่งนาทีต่อหนึ่งชีวิต   ก็ขอให้พระยมพระหาฬจงมารับเอาชีวิตข้าพเจ้าไปเถิด   ขอให้ในหลวงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  สาธุ...

  อันคำว่า... “สาธุ” ... นับเป็นคำวิงวอนที่นอบน้อมต่อพระยมพระกาฬ   เป็นความใจเพชรเด็ดเดี่ยวที่ยอมตายแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้   ยากเกินกว่าจะอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น   ในโลกใบนี้มิได้มีใครแล้วที่จะมีผู้อธิษฐานพรและอธิษฐานตายแทนได้ดั่งเช่นชาวไทยอธิษฐานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   นั่นเพราะทรงเป็นดวงใจของชาวไทยนั่นเอง

 มิเพียงแต่ชาวไทยเท่านั้น  พระมหากษัตริย์  พระราชาธิบดี   ผู้นำประเทศ   ได้ส่งผู้แทนเข้าลงนามเยี่ยมถวายพระพร   มีคำพูดคำหนึ่งว่า...พระองค์มิได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์ของคนไทยเท่านั้น   แต่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของคนทั้งโลก

 คำพูดคำนี้ผู้แทนกษัตริย์จะไม่สามารถเสกสรรเองได้เลย   ถ้ากษัตริย์แห่งประเทศของเขามิได้ตรัสฝาก   เพราะธรรมดาใคร ๆ  ก็ใคร่อยากอยู่ในฐานะ “เป็นหนึ่ง หรือ  เป็นที่สุด”  แห่งกษัตริย์ทั้งสิ้น  แต่ด้วยการการยอมนับถือด้วยประจักษ์อย่างสุดซึ้งนั่นเอง   ขอให้เราชาวไทยรู้ว่าในหลวงของเรามิได้ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวไทยเท่านั้น  แต่ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ของคนทั้งโลก”  นั่นก็เพราะประเทศที่มิได้มีพระมหากษัตริย์  โหยหาอยากมีพระมหากษัตริย์อย่างชาวไทยบ้าง   อยากมีผู้นำประเทศคือในหลวงอย่างคนไทยบ้าง 

 ภาพที่พระมหากษัตริย์   พระราชาธิบดีทั่วโลกเสด็จมาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มิใช่เสด็จมาเพราะรัฐบาลทูลเชิญ  แต่เสด็จมาด้วยทุกพระองค์ทรงยินดีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ยอดกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ถึง  ๖๐  ปี  เป็น ๖๐  ปีที่ทรงเป็นที่ภูมิใจของสถาบันกษัตริย์ทั่วโลก   อันที่จริงภาพนี้จะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองราชย์ ๗๕  ปี   เรียกว่า  แผ่นดินเพชร  แต่เพียงแค่  ๖๐  ปี  ก็ทรงเป็นที่สุดแห่งโลก   ไม่จำเป็นต้องรอถึงวันนั้น   จึงเกิดภาพอันเป็นมิ่งมงคลนี้ที่เมืองไทยของเรา   ไม่เคยมีในประเทศใดใดมาก่อน   และยากที่จะมีในประเทศอื่น ๆ  ...แต่ภาพนี้จะมีในประเทศไทยของเราอีก  อีก  ๑๓  ปี ข้างหน้า   คือ   มหามงคลพัชราภิเษกสมโภช  คือ  มหามงคลเฉลิมฉลองในการครองสิริราชสมบัติ  ๗๕  ปี   พวกเราชาวไทยโปรดอธิษฐานจิต  อยู่ร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสนั้นเถิด

  พวกเราชาวไทยทั้งหลาย   ขอจงได้มั่นใจในบุญบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ต้องทรงพระชนมายุ  ๑๒๐  พรรษา   ด้วยว่าเมื่อวันที่     ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๘   พระองค์ได้ “ตรัสนิมิตโอภาส”  โดยตรัสเรื่องพลังงานน้ำมัน   ต่อมหาสมาคมที่เข้าเฝ้าถวายพระพร   ตอนหนึ่งว่า... เราจะมีอายุ  ๑๒๐  ปี   แต่น้ำมันจะหมดเมื่อเรามีอายุ  ๑๑๙  ปี   แต่เราก็มีน้ำมันใช้   เพราะเราคิดเรื่องทำเรื่องน้ำมัน...

นี่คือ “นิมิตโอภาส”  ให้เราชาวไทยได้แสงสว่าง   ขอจงได้อิ่มเอมเปรมปรีย์   และขอให้พวกเราชาวไทยทุกศาสนา   ได้ร่วมทำกิจอันเป็นความจงรักภักดี    ประการ  คือ... ไหว้พระสวดมนต์   ประพฤติตนเป็นคนดี  รู้รักสามัคคีตลอดเวลา   ร่วมพัฒนาชาติไทย  คือ  ถวายหัวใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 

ชาวไทยทั่วสารทิศ                                โปรดน้อมจิตอธิษฐาน

ถวายองค์พระภูมิบาล                           มหาราชภูมิพล

ทรงพระเกษมสำราญ                           ชนมานร้อยยี่สิบล้น

โพธิ์ทองผ่องโสภณ                             ปกเกล้าชาวไทย เทอญ.

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความธรรมะยอดนิยม

ประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) article
หมาหัวเน่า article
ราชสีห์เกลียดกลิ่นขี้ที่ติดตัวหมู article
ธุดงค์ธรรมชัย
พระคาถาภาวนามีบุตร article
นานาทัศนะ-หลากหลายสารธรรม article
ภาษิตประชาธิปไตย ...ในการรณรงค์การเลือกตั้งและประจาน article
NO VOTe และ VOTE NO (ไม่ไปเลือกตั้งและไปแต่ไม่เลือก article
ภาษิิตรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด article
ฝากข้อเตือนใจเด็ก บ.ร. รุ่น "เรี่ยไรเก่ง" article
แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ article
วันอาสาฬหบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดวงตาเห็นธรรม article
หลากคำถามที่เกี่ยวกับ "พระ" article
ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง article
ธรรมมาภิบาล "ในการบริหารยศ-ศักดิ์ article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
ตั้งใจ "สมานฉันท์" หรือ "ฟาดฟัน" รอบใหม่ article
ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2 article
ปริศนา...?? เพื่ออนาคต article
นักเรียน นักเลง (เก่งไม่จริงนี่หว่า !) article
ล้างบาง ล้างบาป article
ดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ! article
มนุสสัมมกถา : ถวายพระธรรมเทศนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
เมืองอวิชชา article
เล่นกันจนเลยเถิดไปแล้ว article
ป-า-ก article
ความโศกของชาวพม่า น้ำตาของชาวจีน article
สงกรานต์ กลับบ้านเรา article
ครม. คืออะไร ? article
ชะตาของประเทศไทย..อยู่ในมือของพวกคุณ article
แบบสำรวจคุณธรรมนักการเมือง article
ผสมพรรค..ผสมพันธุ์ article
ร่มพระบรมโพธิสมภาร article
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ article
ถวายชัยมงคล article
ถึงเวลา...วางมือ article
สวัสดี ปีชวด (หนู) 2551 article
อย่ารักพระพุทธศาสนา..ด้วยการสรรหาแต่ศัตรู article
คลั่ง article
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ article
ระเบียบรัตน์...สู่...ระเบียบรัฐ article
ทำคนละทิศ คิดคนละทาง article
ดับร้อน article
ผู้ใหญ่โฉด อย่าโทษเด็กชั่ว article
รดน้ำชื่นบาน วันสงกรานต์ article
ผิด เพี้ยน เปลี่ยน แปร article
ปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจน article
เรื่อง "อกตัญญู" โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) article
ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน article
หักพร้าด้วยเข่า article
คำของพ่อ / ปิดทองหลังพระ article
อย่า 15 อย่า นำมาซึ่งความสามัคคีธรรม article
โอ้.. แม่จ๋า article
คำขอขมาพระแม่คงคาวารี article
คำเวียนเทียนกระทง บูชารอยพระพุทธบาท article
ผู้น้อยเสียใจ .... เพราะผู้ใหญ่ลำเอียง article
หลวงพ่อเฉย article
เป็นในสิ่งที่เราเป็น article
กระบวนการแห่งขันติธรรม article
ต้อนรับเทวดา article
หัวใจ ๔ ห้อง article
บัญญัติ ๓ ประการ article
กู้วิกฤติ article
เหตุแห่งความวิกฤติ article
นักบริหารมืออาชีพ article
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุด article
ทำงานแบบพระอรหันต์ article
หัวใจเศรษฐี article
เรียนอย่างไรให้เก่ง article
เทพเจ้าแห่งความเพียร article
พิชิตความล้มเหลว article
ร่ำรวยความสุข article
นี่นะหรือคือของขวัญ article
เว้นวรรค ? article
เว้นวรรคเพื่ออะไร ? article
สังคมไม่น่าอยู่... article
สังคมน่าอยู่... article
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม) article
ทุกข์...ของแม่ article
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐) article
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒ article
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑ article
แม่ article
เสียงจากวัด article
๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย
วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวง article
ระวัง "ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท" article
บูชาพระบารมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ article
ส่งท้าย
ปัญญาสมวาร (50) article
กล่อมพระอนุชา articleติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244