ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
dot
bulletกะทิธรรม : On - line
bulletกะทิธรรมยอดนิยม
bulletบทความธรรมะยอดนิยม
bulletหนังสือธรรมะ ยอดนิยม
bulletVCD ,DVD ธรรมะยอดนิยม
bulletCD, MP3 กะทิธรรม และธรรมะยอดนิยม
dot
รับข่าวสาร จาก "เจ้าคุณพิพิธ"

dot
bulletโลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์
bulletรูปภาพ - กิจกรรม
bulletโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
bulletคำบูชา วันมาฆบูชา
bulletคำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา
bulletคำบูชา วันอัฏฐมีบูชา
bulletคำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล
bulletคำบูชา วันอาสาฬหบูชา
bulletคำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง
bulletคำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก
bulletคำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน
bulletคำบูชาข้าวพระพุทธ
bulletคำลาข้าวพระพุทธ
bulletประวัติพระสุนทรีวาณี (อย่างละเอียด)
bulletพระคาถาภาวนามีบุตร
บทความธรรมะยอดนิยม

 
<<< ในวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ ขออัญเชิญ พระรัตนตรัย คุณไพศาล เทพพระเจ้า ทุกแห่งห้อง ท้องจักรวาล ศาสดาจารย์ ทุกพระองค์ จงเมตตา รวมพลัง ปกปัก พิทักษ์ท่าน ให้สุขสันต์ สมมาด ปรารถนา มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกเวลา กิจการ ก้าวหน้า สถาพร เทอญ...ขออำนวยพร...พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)ต้อนรับเทวดาarticle
"น้ำกินน้ำใช้ น้ำใจน้ำคำ" ใช้ ปฏิสันถาร ในปีอเมซิ่งไทยแลนด์
หัวใจ ๔ ห้องarticle
"เข้าใจขอ เข้าใจให้ เข้าใจใช้ เข้าใจซึ่งกันและกัน" มีความสุข
บัญญัติ ๓ ประการarticle
"ขยัน ไม่ขยาด ประมาณ ไม่ประมาท ประหยัด ไม่ประชัน"
กู้วิกฤติarticle
ใช้ทรัพยากรภายใน
"ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนาฝีมือ"
เหตุแห่งความวิกฤติarticle
สาเหตุ ๓ ประการ "ผู้นำ ความสามัคคี เห็นแก่ตัว"
ทำให้เกิดวิกฤติ ทางเศรษฐกิจ
นักบริหารมืออาชีพarticle
"บริเวณ บริวาร บริภัณฑ์ บริการ บริกรรมกิจ บริกรรมภาวนา"
ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายที่สุดarticle
"การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลทุกสิ่งทุกประการ ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว"
ทำงานแบบพระอรหันต์article
"อย่าโจมตี อย่าบีฑา ให้รักษาศีล
อย่าเห็นแก่กิน อย่าเห็นแก่นอน ฝึกสอนใจตนเอง
หัวใจเศรษฐีarticle
"ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ดำเนินชีวิตในคลองธรรม"
เรียนอย่างไรให้เก่งarticle
" สุ จิ ปุ ลิ วินิมุตโต กะถัง ปัณฑิโต ภะเว"
เทพเจ้าแห่งความเพียรarticle
"มีศรัทธา มีความขยัน และมีความอดทน"
พิชิตความล้มเหลวarticle
"วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ" คนจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียร
ร่ำรวยความสุขarticle
"สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง" ความสันโดษ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
นี่นะหรือคือของขวัญarticle
นี่นะหรือคือของขวัญ โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
นี่นะหรือคือของขวัญ
เว้นวรรค ?article
โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
เว้นวรรค
เว้นวรรคเพื่ออะไร ?article
 โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
เว้นวรรคเพื่ออะไร ?
สังคมไม่น่าอยู่...article
โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
สังคมน่าอยู่...article
โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ขอโทษด้วยความสมัครใจ (ให้อภัยด้วยเมตตาธรรม)article

โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ทุกข์...ของแม่article
*   พระราชวิจิตรปฏิภาณ *
ปีหมูทองสองพันห้าร้อยห้าสิบ (ปีกุน พ.ศ. ๒๕๕๐)article
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)
ประชาธิปไตยในมือเรา ตอนที่ ๓article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธปฏิภาณ)

ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๒article
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)
ประชาธิปไตยในเมือเรา ตอนที่ ๑article
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธปฏิภาณ)
แม่article

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธปฏิภาณ)

เสียงจากวัดarticle

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธปฏิภาณ)

๕ประการนี้
ภาษิต ระบอบประชาธิปไตย

คืนหมาหอน คือ คืนหมาหิว
เงินที่จ่ายซื้อสิทธิ์ คือ เลือดคนทุจริตไปปล้นบ้านเมือง

วันอาสาฬ์หบูชา คือ "วันดวงตาเห็นโทษ-ดง
ความรักของคนไทยกับในหลวงarticle

โดย...พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม 

หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]ติดตามชมรายการ... >ลึลาชีวิต 05.30 น. AM ( ตี 5 ครึ่ง ทุกวัน) > ธรรมรส - ธรรมรัฐ 04.00-05.00 น. AM (อังคาร และศุกร์) ทาง NBT
แวะชม...หนังสือธรรมะ CD VCD DVD MP3 ของท่านเจ้าคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" ที่ คณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กลับรถสวนรมณีนาถประตูเข้า ตรงโรงกลึงกวางตุ้ง) โทร.02-222-6935,085 144 2244